Sverige

Innovationstjänster som ökar din långsiktiga konkurrenskraft

Vi hjälper dig att lyckas bortom dagens affär och utveckla er som företag. Du coachas att stärka din förmåga att skapa nya innovationer som ger verkligt värde för befintliga och nya kunder. Tillsammans ser vi till att ditt företag klarar av att generera, utveckla och lansera nya tjänster, processer, produkter, samt affärs- och organisationsmodeller för att möta framtidens utmaningar.

Två olika tjänster

Den ena tjänsten är kopplad till de företag som får en godkänd EU-ansökan (Horizon 2020 SME Instrument) och den andra tjänsten hjälper innovativa företag att långsiktigt stärka sin innovationsförmåga:

  • EEN agerar som Key Account Manager i Horizon 2020 SME Instrument-projekt
  • EEN erbjuder 7 dagars coachning inom Enhanced Innovation Management Capacity (EIMC)

Båda tjänsterna är kostnadsfria för företagen. EEN erbjuder dessa tjänster via organisationerna:

Vill du söka Horizon2020-pengar och behöver råd?

Tillväxtverket och Vinnova finansierar supportkontoret EUSMESupport2020. Supportkontorets syfte är att erbjuda företag kostnadsfri rådgivning och stöd för att söka pengar ur bland annat EU:s stora program för forsknings och innovation, Horizon2020 och Eurostars. Rådgivarna på EUSME-kontoret består till mer än hälften av EEN-medarbetare samt forskningsinstitut.

Kontakta EUSME Support 2020.länk till annan webbplats