Sverige

Du får hjälp att utveckla ditt företag

Du får hjälp av en innovationscoach att långsiktigt utveckla ditt företag och dina affärs- och organisationsmodeller.

Två olika tjänster

Den ena tjänsten är kopplad till de företag som får en godkänd EU-ansökan (Horizon 2020 SME Instrument) och den andra tjänsten hjälper innovativa företag att långsiktigt stärka sin innovationsförmåga:

  • EEN agerar som Key Account Manager i Horizon 2020 SME Instrument-projekt
  • EEN erbjuder 7 dagars coahning inom Enhanced Innovation Management Capacity

Båda tjänsterna är kostnadsfria för företagen. EEN erbjuder dessa tjänster via organisationerna:

  • Swerea IVF
  • RISE (tidigare SP)
  • RISE (tidigare Acreo Swedish ICT AB)
  • LTU Business AB

Vill du söka Horizon2020-pengar och behöver råd?

Tillväxtverket och Vinnova finansierar supportkontoret EUSMESupport2020. Supportkontorets syfte är att erbjuda företag kostnadsfri rådgivning och stöd för att söka pengar ur bland annat EU:s stora program för forsknings och innovation, Horizon2020 och Eurostars. Rådgivarna på EUSME-kontoret består till mer än hälften av EEN-medarbetare samt forskningsinstitut.

Kontakta EUSME Support 2020.länk till annan webbplats