Sverige

Tid: 2 juni kl 08.00 - 10.00

Affärer med FN?

Stora affärsmöjligheter för svenska företag

Förenade Nationerna (FN) och dess underorganisationer utgör tillsammans en mångmiljardmarknad och bidrar till en hållbar samhällsutveckling i de områden där bistånd och hjälp behövs allra mest. FN-upphandling är idag ett prioriterat område för Sveriges regering som i Sveriges exportstrategi (2015) särskilt har riktat sig mot detta område.

Som ett led i utvecklingen av svenska multilaterala affärer, i samarbete med upphandlingsexperter och leverantörer till FN bjuder Västsvenska Handelskammaren och Business Sweden in till ett frukostseminarium där ni kommer få:

  1. Introduktion till multilateral/FN-upphandling
  2. Insikter från nuvarande leverantörer
  3. Matchningssupport gentemot projekt och upphandlingar

Varför ska ert företag komma?

Potentialen för svenska företag är mycket god, det finns alltifrån mindre upphandlingar till jätteaffärer men även ramavtal som kan vara intressanta samt innovationssamarbeten. Med svenskt fokus på hållbarhet och innovation kan ni därmed även bidra bättre samhällsbyggnad och goda gärningar via er försäljning till FN.