Sverige

Tid: 30 januari kl 10.00 - 14.00

Skrivarstuga för Eurostarsprogrammet

- Öka dina chanser till EU-finansiering

Eurostars är ett program inom det internationella samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag (SMF). Inom programmet kan SMFs i samarbete med ytterligare minst ett Eurostarsland söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30 % av alla sökande har fått finansiering. 

Skrivarverkstaden riktar sig till små- och medelstora företag som är i startprocessen att gå från idé till ansökan. Fokus på skrivarverkstaden kommer att ligga på hela ansökningsprocessen och upplägg, eftersom en genomtänkt och välskriven ansökan ökar chansen till finansiering. Skrivarverkstaden är kostnadsfri och genomförs inom ramen för projektet EUSMESupport2020, finansierat av VINNOVA och Tillväxtverket. Syftet är att öka svensk SME-medverkan i Horizon2020 och Eurostars

 

Plats: Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal

 

Anmäl dig här senast 25 januarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster