Sverige

Tid: 15 november kl 00.00 - 00.00

Workshop: Hur du skriver en ansökan till SME Instrument

Fokus för workshopen ligger på att sätta din innovationsidé i ett större sammanhang och se till att du kommunicerar hela din idé så optimalt som möjligt. Vi kommer utbilda dig till att tänka såsom expertbedömarna i ditt skrivande. På så vis säkerställer du att din ansökan skapar den bästa möjliga grunden för en framgångsrik värdering av din innovation.

Tid: kl 13.00-16.30. Vi bjuder på enklare lunch, kl 12.00-13.00, för dem som vill.
Plats: RISE Innventia, Drottning Kristinas väg 61, Stockholm 

Målgrupp

 • Företag som planerar söka SME Instrument 1 eller 2 under 2019.

Förberedelser

 • Registrera dig på portalen och ladda ner ansökan. Det är bra om du har läst igenom mallen och gärna börja fundera kring projektet och innehåll.
 • Har du redan börjat skriva på ansökan, ta med utkastet
 • Har du ansökt tidigare och blivit nekad finansiering, ta gärna med den ansökan samt granskarna utlåtande.

Workshopagenda

 • Kort om SME Instrument med bakgrund, villkor och syfte
 • Genomgång av ansökningens olika delar, med fördjupande fokus på
  ​- Impact
  ​- Exellence
  ​- Implementation
  ​- Abstract
  ​- Layout och språk
 • Ansökningsprocessen från inskickande till godkänd ansökan
 • Vad EUSME Supportkontoret kostnadsfritt hjälper dig med på din resa

Workshopen leds av Adam Edström RISE/EEN, Kennert Johansson, RISE Grants Office och Sara Gunnerås, SwedenBIOs EU SME Support Office.
  
Anmälan görs till: sara.gunneras@swedenbio.se

Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om SME instrumentet och även läsa abstracts från godkända ansökningar.
  
Notera att antalet platser är begränsat. Vi kommer därför kontakta alla intresserade innan anmälan bekräftas för att både ni och vi ska vara optimalt förberedda inför workshopen.
  
Välkomna!
Adam, Kennert och Sara