Sverige

Tid: 10 april kl 00.00 - 00.00

Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach

Du kanske känner till Reach-förordningen och arbetsmiljölagstiftningen om kemiska risker, men hur hänger de ihop? Vilken nytta har man av Reach-förordningen i arbetsmiljöarbetet?

Välkommen till Arbetsmiljöverkets seminarium där vi försöker reda ut dessa och andra frågor!
 
Efter seminariet kommer du att ha provat på att göra en riskbedömning med hjälp av ett exponeringsscenario samt känna till dina rättigheter till information från leverantören. Du kommer också att få ta del av ett praktiskt exempel från ett företag om hur användning av säkerhetsdatablad med exponeringsscenarion kan gå till. Seminariet är kostnadsfritt, anmälan görs genom att klicka in här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan välja mellan 3 orter och datum:

Örebro - 10 april 2019
Gävle - 9 maj 2019
Jönköping - 14 maj 2019

Anmäl dig senast 2 veckor innan respektive tillfälle.
 
Seminarierna är en aktivitet inom ramen för den europeiska arbetsmiljökampanjen 2018-19 arrangerad av det svenska nätverket* till EU-OSHA.

Lästips inför konferensen
Kemikalieinspektionens faktablad om Säkerhetsdatabladlänk till annan webbplats
REACH/CLP-tips för kemikalieanvändarelänk till annan webbplats

Kontakta Terese Nordquist på EEN hos Almi Mitt för mer information