Sverige

Tid: 14 februari kl 00.00 - 00.00

Få hjälp och stöd med din ansökan till EIC Accelerator full application

EIC Accelerator Full Application är öppen för dig som tidigare har sökt short application under 2022 och fått din ansökan beviljad.

Om du fått din short application ansökan beviljad har du tolv månader på dig att söka full application. För att hjälpa dig att vässa din ansökan anordnar EU SME Support en skrivarstuga den 14 februari.

Cut-off dates för 2023 är 22 mars, 7 juni och 4 oktober.

Utbildarna är EEN-rådgivarna Marian Mikheil och Karl-Erik Johansson som också är en del av EUSME support kontor.

Välkomna!

Anmäl dig här, https://bit.ly/3D5TcKz

Vid frågor, kontakta gärna EEN-rådgivarna Marian Mikheil eller Karl-Erik Johansson.