Sverige

Tid: 17 oktober kl 08.30 - 12.15

SEMINARIUM FINANSIERING KVINNOR

Tillsammans med partners bjuder Enterprise Europe Network in till ett Online Öppet Hus för att prata FINANSIERING av bolag som ägs och drivs av KVINNOR.

Enterprise Europe Network hälsar dig varmt välkommen till en inspirerande förmiddag fylld med kunskap och insikter om finansiering för bolag ägda av kvinnor! Under detta seminarium kommer du att få möjlighet att lyssna till experter inom området och utforska olika aspekter av finansiering. Medverkar gör Özge Özen Zink, Partnership Manager for EntrepreneursSEB samt Almi, Connect Sverige, Nordic Node och Rise. Du kan helt enkelt logga in och ut som du vill under förmiddagen!

Datum: Tisdag 17 oktober
Tid: 8:30-12:00
Plats: Digitalt (logga in och ut när det passar just ditt bolag)

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PROGRAM

8:30-9:10 Finansiering 1

Enterprise Europe Network
Mandy Pieksma, Head of Office – Stockholm.
Mandy berättar om världens största nätverk för SME: Enterprise Europe Network (EEN). Hon kommer att ge information om hur EEN stöttar bolag som ägs och drivs av kvinnor samt om ett antal finansieringskällor relaterade till internationalisering och tillväxt.

ALMI Företagspartner Uppsala AB
Danait Hagos, Rådgivare och Affärsspecialist
När idéer ska utvecklas och företag ska växa
Danait beskriver Almis unika erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär och hur de arbetar nära bolagen för att lyckas stötta på bästa sätt.
Företagsfinansiering som hjälper företag att växa och utvecklas
Inget kan växa utan näring, och kapital är företagets näring. När du utvecklar ett nytt eller befintligt företag kan det behövas ett tillskott för att finansiera företagets utveckling och tillväxt.

9:15-11:15 Finansiering 2

Nordic Node AB
Elina Åkerlind, CEO och Co-Founder
Vad är det som gör ett företag investeringsbart? Riskkapital är en katalysator för att växa, men ställer också höga krav på skalbarhet, och framtida vinster. Elina Åkerlind går igenom mekanismerna för att kunna ta in privat ägarkapital i sitt bolag och vilka effekter det får, nu och på sikt.

Connect Sverige,
Sandra Heidmann, Investor Relations
Hannes Helander, Startup Programs
Connect matchar företag med rätt verktyg och kapital. Efter att ha hjälpt över 4500 företag att nå sina drömmål ställer de nu frågan till dig: Vad drömmer du om? Sandra och Hannes berättar mer om Connects Språngbräda och deras tillgång till Sveriges största nätverk av aktiva investerare.

SEB
Özge Özen Zink, Partnership Manager for Entrepreneurs, Strategy & Offering
Familjen Wallenberg har sedan 1856 stöttat entreprenörer och svensk industri. Entreprenörstrappan är en del av ekosystemet och består av kunskap, nätverk och förebilder samt samarbeten med ledande organisationer i Sverige som brinner samma mål och vision, hållbart, inkluderande entreprenörskap. Genom egna initiativ som SEB Entrepreneur Camp, SEB Innovationforum, SEB Greenhouse, SEB Klubben och SEB The Next Awards och partnerorganisationer utbildar vi och inspirerar till entreprenörskap. Entreprenörstrappan är ett ekosystem för entreprenören från start till IPO.

11:20-12:15 EU SME SUPPORT och EIC Accelerator (EU FINANSIERING) RISE, Research Institute of Sweden
Caroline Donnerin, Projektledare
Marian Mikheil, Projektledare
EU SME Support är en nationell tjänst som samordnas av RISE AB, finansierad av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten, som ger råd till små och medelstora företag gällande mjuk finansiering från EU riktad till innovativa små och medelstora företag. Carolina och Marian ger en översikt av det stöd som är tillgängligt via EUSME Support och berättar om ett urval program inklusive EIC Accelerator och Eurostars.

Varmt välkomna!