Sverige

Tid: 14 februari kl 11.00 - 12.00

Webbinarium 14 februari: Digitala produktpass - ny EU-lagstiftning från och med 2024

Digitala produktpass

Digitala produktpass ingår i en ny ramlagstiftning från EU – Ecodesign Sustainable Products Regulation(ESPR), som en del i EU gröna giv, som syftar till att göra hållbara produkter till norm på EU:s inre marknad och att minska produkternas miljöpåverkan under hela livslängden. Lagstiftningen kommer att omfatta i stort sett alla fysiska produkter på den europeiska marknaden i alla produktområden och förväntas träda i kraft tidigt 2024.

Digitala produktpass (DPP) är en uppsättning hållbarhetsdata som möjliggör cirkulära produkter och affärsmodeller. En enhetlig digital representation av en fysisk produkt skapar ett förbättrat informationsutbyte längs värdekedjan, som gör det möjligt att verifiera och hantera produkternas hållbarhet.

Eftersom många kategorier av produkter som säljs på EU:s inre marknad ska omfattas är det hög tid för svenska företag att förbereda sig. Under webbinariet får du som företagare information om vad de kommande lagkraven innebär och hur de påverkar den egna verksamheten.

Med oss på webbinariet har vi GS1 Sweden - en icke-vinstinriktad och världsomspännande organisation - som har en drivande roll i att möjliggöra lösningar för digitala produktpass och är aktiva inom det globala standardiseringsarbetet på GS1 för att ytterligare framtidssäkra standardportföljen för digitala produktpass. Under webbinariet erbjuds möjlighet att ställa frågor till GS1.

 

Vid frågor kontakta vår rådgivare Danny Nelson på 019-17 48 04 eller danny.nelson@almi.se

Varmt välkomna!


Arrangörer: Regional Exportsamverkan Örebro län och Västmanland i samarbete med Regional Exportsamverkan i Östra Mellansverige.