Sverige

Delta i våra exportnätverk

Inom EEN Mälardalen erbjuder vi följande exportnätverk:

Exporum – Östergötlands forum för exportföretag

Nätverket ”Exporum” består av Östgötaföretag som alla har en betydande internationell verksamhet. Storleksmässigt är det bolag med 10-100 Mkr i omsättning, samt några som ligger en bra bit över den nivån. Bolagen representerar olika branscher, samtliga dock verksamma i B2B. Nätverket har funnits sedan våren 2015 och vi genomför fem träffar per säsong.

Syftet med träffarna är främst att skapa direkta kontakter, utbyta erfarenheter och inleda samarbeten med övriga deltagare. Dessutom ska träffarna ge idéer och inspiration till utveckling och förbättringar i den egna verksamheten. Varje träff har ett tema som belyses av en gästföreläsare, dessutom har deltagarna möjlighet att via ”kortföreläsningar” dela med sig av egna erfarenheter från specifika satsningar/händelser i sin internationella verksamhet. Och självklart ges utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Mer information
För mer information och anmälan, kontakta Rodrigo Olivares, rodrigo.olivares@almi.se

 

TakeOff – ett internationellt nätverk i Västmanland och Örebro län

I januari 2020 startade vi i Västmanland och Örebro igång exportnätverket TakeOff. Ett nätverk för er som är i början av er exportresa eller redan etablerade på en eller flera marknader.

TakeOff riktar sig till företag i Västmanland och Örebro län med intresse av att komma ut på nya marknader. Här kan ni på ett effektivt sätt hämta nya kunskaper, få inspiration och etablera nya kontakter med andra företag som vill växa internationellt. Vi träffas fyra gånger per år och träffarna består av föreläsningar och en diskussioner runt ett utvalt tema. Utöver intressanta gästföreläsare kommer även lokala företag som kommit lite längre i sin internationalisering att bjudas in till träffarna för att dela med sig av sina erfarenheter.

Exempel på teman kan vara:

 • Internationell affärsjuridik
 • Affärskultur
 • IPR, CE märkning, Tullfrågor, frihandelsavtal
 • Hitta affärspartners; återförsäljare eller agent?
 • Finansiering

Årets träffar i Västmanland

Under hösten 2024 träffas vi i 25 september och 4 december.
Programmet pågår mellan klockan 08.30-10.00. Lättare frukost kommer att serveras från kl 08.00.
Ert deltagande är kostnadsfritt! Varje företag kan delta med 1-2 personer.

För mer information och anmälan, kontakta Matthias Eliasius, matthias.eliasius@almi.se

Årets träffar i Örebro län

Under hösten 2024 träffas vi i Örebro den 26 september och den 5 december.
Programmet pågår mellan klockan 08.30-10.00. Lättare frukost kommer att serveras från
kl 08.15. Ert deltagande är kostnadsfritt! Varje företag kan delta med 1-2 personer.

För mer information och anmälan, kontakta Maria Nordström, maria.nordstrom@almi.se

 

TAKE OFF – ett internationellt nätverk i Östergötland

Är du intresserad av att utveckla ditt företag på en internationell marknad? Har ditt företags produkter eller tjänster en internationell potential? Söker du ett nätverk där du kan träffa andra företag som ska ut på samma resa? I TAKE OFF erbjuder vi kunskap och kontakter för att du ska kunna växa internationellt!

Nätverket riktar sig till företagare som är intresserade av att hitta nya marknader utanför Sverige, men som har begränsad erfarenhet av internationalisering. Syftet med nätverket är att förmedla kunskap, inspiration och att lära av varandra. Exempel på frågor som kan tas upp är:

 • Information om utvalda marknader
 • Finansiering
 • Internationell affärsjuridik
 • Affärskultur
 • IPR, CE märkning, Tullfrågor
 • Hitta affärspartners; återförsäljare eller agent?
 • Mässor

Varje företag har möjlighet att delta med 1–2 personer per bolag. Vi kommer initialt att träffas fem gånger under ett år och varje tillfälle består av en föreläsning och en diskussion runt ett utvalt tema.

Mer information
För mer information och anmälan, kontakta Rodrigo Olivares, rodrigo.olivares@almi.se

 

Exportnätverk Värmland

Regional Exportsamverkan Värmland erbjuder ett nytt nätverk för företagsledare och exportchefer i Värmland med fokus på internationell handel. Exportnätverk Värmland riktar sig till dig som verkar på internationella marknader och vill utbyta erfarenheter med andra företagare som också exporterar. Förutom möjligheten att skapa nya kontakter så kommer våra nätverksträffar att bestå av intressanta föreläsningar, diskussioner och möjlighet att lära av andras erfarenheter.

Nätverket kommer att träffas digitalt via Microsoft Teams en gång per kvartal.

Mer information
För mer information och anmälan, kontakta Louise Larsson, louise.larsson@almi.se