Sverige

Invest in Skåne i Malmö

Invest in Skåne AB i Malmö, Dockplatsen 26, 205 25 Malmö

En rådgivare

Jeton Jasharaj

Jag ansvarar för den exportfrämjande verksamheten och EEN på Invest in Skåne. Jag har i över ett decennium arbetat med företag och internationalisering i olika former. I vår verksamhet erbjuder vi hjälp till skånska företag som behöver stöd vid internationalisering. Jag har en bred erfarenhet av internationell affärsutveckling där jag har stöttat svenska företag, stora som små, med utveckling, exportfrämjande aktiviteter och utlandsetableringar. Mitt internationella nätverk har jag stor nytta av i min roll som affärsutvecklare.

Telefon: +46725 99 83 68

E-post: jeton.jasharaj@skane.com

En rådgivare

Maja Svensson

Jag hjälper skånska företag ut på den globala marknaden. Jag har själv en bakgrund som entreprenör, där jag startat upp och äger ett företag inom klädindustrin i USA och innan dess arbetade jag med amerikanska företag som ville etablera sig i Sverige. Som affärsutvecklare för Invest in Skåne och som en del av Enterprise Europe Network kan jag bland annat hjälpa er med att hitta distributörer, leverantörer eller produktion i det land ni har valt för tillväxt och inom den industri ni arbetar.

Telefon: +46725 93 08 20 

E-post: maja.svensson@skane.com

En rådgivare

Andrea Kviecinska

Jag arbetar som affärsutvecklare och tillsammans med mina kollegor stöttar små- och medelstora företag inom diverse branscher. Företag får hjälp med deras internationaliseringsarbete som exempelvis partnersök, kompetenshöjande aktiviteter, rådgivning och stöd vid internationella events. Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta internationellt, ett brett nätverk och språkkännedom som är värdefulla tillgångar vid mitt arbete. Jag motiveras genom att se företaget utvecklas, växas och lyckas med sina internationella satsningar.

Telefon: +46725 97 50 09

E-post: andrea.kviecinska@skane.com

En rådgivare

Håkan Sehlin

Jag arbetar med affärsutveckling med tonvikt på internationalisering och finansiering främst inom Horisont 2020 och Eurostars. Jag hjälper dig att hitta affärskontakter och samarbetspartners främst i Europa. Jag har ett stort kontaktnät av kollegor inom nätverket samt med andra offentliga och privata aktörer och kan hjälpa dig söka innovations- och forskningsprojekt. Min specialistkompetens finns inom Nano- och Mikroteknologi samt Informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Telefon: +46725 93 93 77

E-post: hakan.sehlin@skane.com