Sverige

LTU Business i Luleå

Rådgivare

En rådgivare

Stefan Dahlhielm

Jag hjälper dig med affärsutveckling med tonvikt på internationalisering och finansiering främst inom Horisont 2020. Jag har lång erfarenhet av internationella samarbeten med specialistkompetens inom material-och mineralteknik samt tekniska mätsystem.

Telefon: 0705 19 26 80 eller 0920 49 19 38

E-post: stefan.dahlhielm@ltubusiness.se

En rådgivare

Lars-Åke Isaksson

Jag  kan hjälpa dig att identifiera och bygga relation med de partners utomlands som kan bidra till ökad tillväxt i ditt bolag. Specifikt kan jag hjälpa dig som arbetar inom området förnybar energi då jag har ett starkt nätverk med personer från 20 olika länder inom sektorgruppen för Intelligent Energi.

Telefon: 0703 60 19 36 eller 0920 49 19 36

E-post: lars-ake.isaksson@ltubusiness.se

En rådgivare

Ann-Sofie Gyllenhaal

Jag hjälper mina kollegor att nå ut med information om vad vi kan hjälpa dig med, och ser till att din information visas på ett korrekt sätt när du söker internationella affärspartner genom Enterprise Europe Network

Telefon: 0920 49 18 36

E-post: ann-sofie.gyllenhaal@ltubusiness.se