Sverige

RISE (fd SP) i Borås

RISE (fd SP), Brinellgatan 4, 504 62 Borås


En rådgivare

Mattias Viktorsson

Jag hjälper er att hitta och identifiera tekniska utmaninga samt förmedla kunskap och finansieringsalternativ till företag. Identifiera tekniska lösningar, hitta forskningspartners, specificera och hitta företag för teknik och utvecklingssamarbete.

Telefon: 0703 25 25 35 eller 010 516 55 02

E-post: mattias.viktorsson@ri.se

En rådgivare

Linus Arnold

Jag är specialiserad inom livsmedelsområdet och har ett stort nätverk av både företag och stödaktörer. Söker ni samarbete som har en koppling till livsmedelsområdet så kontakta gärna
mig.

Telefon: 0722 37 62 71 eller 010 516 67 24

E-post: linus.arnold@ri.se

En rådgivare

Frida Höjvall

Telefon: 010 516 60 63

E-post: frida.hojvall@ri.se