Sverige

Brain Stimulation når världen från Umeå

Helena Fordell, grundare av Brain Stimulation, har länge samarbetat med Enterprise Europe Network (EEN) och menar att stödet är en avgörande del i internationaliseringen av bolaget.

Från forskningsidé till startup

Helena Fordell är neurolog och forskare inom klinisk neurovetenskap i Umeå och driver sedan 2011 bolaget Brain Stimulation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Företaget levererar digitala system som möter det stora behovet av bättre och effektivare rehabiliteringsmetoder för hjärnskadade. Bolaget har utvecklat en unik metod som kombinerar spetskunskap inom neurovetenskap, teknik och speldesign.

”Som läkare på vårdavdelningen insåg jag att det fanns ett enormt behov av och tillgång till effektiv diagnostik och intensiv rehabilitering inom framförallt kognitiva funktioner. Det behövs diagnostik som tydligare visar på vilka sätt man har nedsatta funktioner, för det skiljer sig mycket från individ till individ” berättar Helena Fordell.

Viktigt lagspel

Brain Stimulation kom i kontakt med EEN år 2016. Samarbetet började med att en av EENs affärsutvecklare såg internationaliseringspotential i bolaget. Brain Stimulation blev headhuntande och efter de inledande kontakterna har samarbetet mellan EEN och bolaget fortsatt på ett lyckosamt sätt.

”Arbetet med att stärka Brain Stimulation är ett viktigt lagspel. Bolaget har fått hjälp av flera olika affärsutvecklare från EEN som på olika sätt bistått med olika särkompetenser och kontakter. Det är ett samarbete som sker både regionalt, nationellt och internationellt inom nätverket” säger Kurt Strömgren, ansvarig affärsutvecklare på EEN.

Praktisk hjälp

Helena berättar att mycket av Brain Stimulations kontakt med EEN handlat om rådgivning i internationaliseringsprocessen. EEN har arbetat för att stärka bolaget med olika verktyg, bland annat genom coaching och rådgivning kring finansiering, CE-märkning, immaterialrätt, partnersökning och avtalsrättsliga frågeställningar i påbörjade internationella samarbeten.

En del av stödet har inneburit support vid ansökan om finansiella medel. Av 2000 sökande bolag var Brain Stimulation ett av de 260 företag som beviljades stöd genom EU Horizon 2020 SME Instrument fas 1. Stödet används för att utveckla, verifiera och ta innovationen till den globala marknaden.

Personlig kontakt

Förutom att ge praktisk hjälp har EEN också fungerar som en stöttande kraft i den utmanande resa företagande ofta innebär. “Vi har fått ett stort mentalt stöd, någon som säger att det kommer gå bra när det är tungt, för det är det emellanåt när man är nystartad och ska komma upp på banan” berättar Helena.

Helena beskriver att stödet lagts upp efter bolagets behov och att hon alltid känt sig välkommen att sticka in huvudet hos EEN för en snabb fråga. ”De har varit nära, lättillgängliga, nyfikna och stödjande, satt sig in i caset och visat på visionen att nå ut i världen”.

Helenas råd till andra företagare

Tidigare i år fick Brain Stimulation miljonstöd från Region Västerbotten och Tillväxtverket för att vidareutveckla en ny innovativ metod för strokebehandling och hjärnträning vid namn RehAtt® AR (Augmented reality). Bolaget fortsätter satsa på den internationella marknaden och Helena rekommenderar andra företagare med internationella ambitioner att vända sig till EEN.

”Ta kontakt och boka ett möte, beskriv er vision och ta goda råd för att steg för steg nå dem”.

Patienttraining

Bild hämtad från: http://www.brainstimulation.se/about-brain-stimulation/