Sverige

Senaste nytt om läget i Brexitförhandlingarna mellan EU och Storbritannien

Oavsett om det blir ett frihandelsavtal eller inte mellan EU och Storbritannien måste företag vara beredda på stora förändringar. Tiden går väldigt fort och risken för att partnerna inte får till något avtal är fortsatt stor.

Theresa Ryberg M. Figueiredo, chef för Enterprise Europe Network (EEN) hos Företagarna är pessimistisk gällande att parterna ska kunna gå i mål med förhandlingarna innan årsskiftet. Samtidigt finns en stark vilja hos partnerna att inte hamna i en avtalslös Brexit.

- Ett handelsavtal är extremt detaljerat och är skräddasytt med tanke på partnernas respektive intressen. Man brukar säga att ett sådant avtal brukar ta ca: 7 år att förhandla. Pandemin har påverkat allt, och givetvis har det försenat diskussionen då mycket har handlat om att hantera en akut kris, säger Theresa Ryberg M. Figueiredo.

De största utmaningarna för partnerna att lösa

Det finns fyra heta frågor som är kritiska för båda parter nämligen fiskeri, polissamarbete och straffrättsligt samarbete, styrningsstrukturen för det kommande handelsavtalet, samt lika villkor kring miljö-, arbets- och konkurrensfrågor. Den största stötestenen är EU:s krav på jämbördiga regler. Hur mycket ska britterna avvika från EU:s regler och samtidigt ha tillgång till den inre marknaden?

- Den största risken, enligt min mening, för ett avtalslöst Brexit ligger hos britterna. EU:s inre marknad kommer att klara sig. På kort sikt kommer det innebära ansträngningar för att anpassa oss till den nya marknadsstrukturen, men EU arbetar inte så. Den långsiktiga arbetsmetoden som Bryssel driver innebär att chefsförhandlaren Barnier kommer att lägga mer vikt på EU:s ekonomiska intressen i längden, särskilt med tanke på EU:s återhämtningsstrategi efter covid-19, därför är han ovillig att kompromissa när det gäller till exempel varucertifieringsfrågor och ursprungsregler, som skulle innebära konkurrensproblem för våra företag, förklarar Theresa Ryberg M. Figueiredo

Vad kan jag som företagarna göra för att förbereda mig?

Om du redan exporterar utanför EU kommer du behöva efter årsskiftet tillämpa samma förfaranden som vid denna export. Om du inte redan exporterar utanför EU bör du kontakta Tullverket för att skaffa ett EORI-nummer för att kunna exportera till Storbritannien.

Myndigheterna Kommerskollegium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Tullverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har båda utförliga guider, analyser och filmer om hur du som företagare kan förbereda dig på Brexit.

Ta även del av deras webinarium (sändes 7/10) rörande senast nytt gällande Brexit och vad du som företagare kan göra redan nu.

I seminariet medverkar:

Emma Sävenborg, brexitsamordnare på Kommerskollegium Christopher Wingård, brexitsamordnare på Kommerskollegium Cecilia Olsson, kundanalytiker, Tullverket

Moderator: Emma Wallfelt, utredare, ansvarig för handelsprocedurer och Swepro på Kommerskollegium

Ta även del av länkarna Länk till annan webbplats. som de medverkande i webinariet nämner.