Sverige

CE-märket öppnar dörren till hela EU-marknaden

Vattenskotrar ska vara CE-märkta, men båtar under 2,5 meter ska inte märkas. För en tillverkare eller en importör gäller det att hålla reda på vilka produkter som måste CE-märkas. Om de inte är märkta får de inte säljas.

CE-märkningen har använts i mer än 20 år för att märka allt från leksaker till elektriska produkter. CE-märket anger att produkten uppfyller all relevant EU-lagstiftning. Eftersom lagstiftningen är densamma i alla EU-länder (plus några ytterligare) öppnas hela EU-marknaden utan ytterligare krav på märkning och kontroller. Därmed uppfylls ett av målen med EU:s inre marknad – den fria rörligheten för varor. Det ska inte vara någon skillnad på att sälja en vara till en kund i Hannover jämfört med att sälja den till en i Säffle.

Ansvaret ligger på tillverkaren eller importören, genom att CE-märka sina produkter försäkrar de att produkterna uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav. Det är företagen som måste ta reda på vilka produkter som berörs och vilka krav som de måste uppfylla. Om företagen missar att CE-märka dem får de inte säljas. Sätter företagen på ett CE-märke utan att produkten uppfyller gällande bestämmelser är det ett brott.

Vad är det då som krävs av företagen?

Först måste man ta reda på om produkten finns med i något av de 20-talet EU-direktiv och förordningar som ställer krav på CE-märkning. Ibland kan produkten omfattas av flera direktiv och då måste produkten uppfylla alla kraven för att kunna CE-märkas och därmed säljas. I lagstiftningen anges det vilka krav som ställs på produkten och hur företagen ska kontrollera, testa och dokumentera. Det står också angivet om det krävs att ett oberoende organ ska bedöma om produkten uppfyller säkerhetskraven. Företaget måste själv upprätta en så kallad teknisk dokumentation och skriva under en försäkran om att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav.

Om du vill veta mer om CE-märkning kontakta EEN-rådgivaren Pontus Sanneus

Läs mer om CE-märkning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CE-märkta glödlampor