Sverige

Innovationsförmåga - ett måste för internationell konkurrenskraft

Christin Vännman har sedan 2008 arbetat med Enterprise Europe Network (EEN) och är expert på hur bolag kan stärka sin innovationsförmåga för att långsiktigt öka sin konkurrenskraft och ta sig ut på den internationella marknaden.

Kvitto i konkurrenskraft

EEN:s innovationstjänster erbjuder små och medelstora företag upp till 7 dagars analys och coachning för att stärka sin innovationsförmåga. En innovationscoach börjar med att tillsammans med företaget göra en nulägesanalys. Med den som utgångspunkt tas en handlingsplan fram inom en eller flera prioriterade områden. Företaget kan dessutom jämföra sitt resultat med andra bolag inom samma bransch.

“EENs innovationsstöd är uppskattat. Analysen skapar förståelse för hur viktigt det är att kontinuerligt arbeta med innovation. Den ger ett nuläge på innovationsförmågan, insikter till olika områden man kan fokusera på till exempel hur själva processen från behov till skapat värde kan bli bättre”, säger Christin och fortsätter: ”Vad företaget väljer att gå vidare med kan se väldigt olika ut, men oftast sker det i någon form av workshopserie med utvalda experter för att kunna möta företagets specifika behov”.

Investera i innovation

Nyligen har Christin tillsammans med experter från RISE och Mälardalens Högskola coachat tre företag i strategisk omvärldsbevakning och analys. I ett antal workshoppar fick företagen ökad kunskap och nya verktyg för att kontinuerligt samla in och analysera information från omvärlden. Inte som en engångshändelse utan som ett arbetssätt som sker regelbundet och av fler. På så sätt får man en större förståelse runt marknadsförändringar för att identifiera nya möjligheter. Det leder i sin tur till att man blir mer proaktiv och därmed möjliggör en stärkt innovationsförmåga. Företagen insåg vilket värde omvärldsanalys verkligen har och ett bolag kunde förverkliga en affärsmöjlighet i direkt anslutning till workshopen.

Christin betonar att innovationsförmåga är en viktig förutsättning för att lyckas utanför Sveriges gränser “För långsiktig konkurrenskraft krävs en uthållig förmåga att löpande förnya sitt erbjudande och sin verksamhet. Det krävs ett strukturerat arbete med att leda och organisera för innovation”.

Christins tre tips till bolag som vill ut på den internationella marknaden:

  1. Börja lyssna in omvärlden för att förstå kundbehov och marknadsförändringar.
  2. Hitta din nisch eller bransch där ditt företag är unik
  3. Hitta rätt samarbetspartner

Innovationstjänster är en del i det kostnadsfria erbjudande EEN erbjuder små och medelstora bolag. Läs mer om tjänsterna och hitta din regionala kontaktperson.

Bild på Christin Vännman

Christin Vännman, EEN-rådgivare på RISE IVF