Sverige

Hållbarhet med cirkulära affärsmodeller

Undrar du vilken cirkulär affärsmodell som passar ditt företag bäst? Eller vilka lösningar, produkter eller tjänster som är mest hållbara? Det finns många frågor och svaren kan lätt bli komplexa och ibland motstridiga. Tillsammans med rådgivare och experter från Enterprise Europe Network (EEN) och RISE får du möjlighet att reda ut begreppen och ta fram en handlingsplan för ditt företag.

För vem?

Supporten är en del av EEN:s kostnadsfria utbud och ingår i en pilotstudie som finansieras av Tillväxtverket och EU. Vi riktar oss till utvalda och motiverade små och medelstora företag intresserade av att sätta tydliga hållbarhetsmål och som vill bli coachade i cirkulär omställning.

Hur går det till?

Vi anpassar supporten efter enskilda behov och utmaningar men generellt kan det gå till så här:

- Vi bokar ett kort digitalt möte. Vi går igenom förutsättningarna och planerar det fortsatta samarbetet och er medverkan i en eventuell workshopserie, kanhända tillsammans med något annat företag, säger Max Maupoix, projektledare för satsningen.

- Workshopserie: Tre halvdagar med individuell coachning under och efter varje workshop. 1) Kartläggning och behovsinventering 2) Affärsmodeller och förslag på insatser 3) Färdplan och implementering

Kontakt

Välj län eller postnummer för att komma i kontakt med din regionala EEN-rådgivare

Eller kontakta projektledaren Max Maupoix, EEN-rådgivare hos RISE

Cirkulärt kretslopp

Cirkulärt kretslopp