Sverige

Molly Rogstadius- Månadens EEN-medarbetare

En av partnerorganisationerna inom Enterprise Europe Network i Sverige är RISE IVF. På forskningsinstitutet RISE hittar vi bland andra EEN-rådgivaren Molly Rogstadius som arbetar som innovationscoach och finns i Mölndal. Som obotlig optimist och envis problemlösare brinner hon för att göra världen bättre. Men hon tror inte på att göra det själv. Den största kraften till att skapa nytt som gör nytta besitter den som arbetar systematiskt med andra som kompletterar, utmanar och inspirerar menar Molly.

Kan du nämna ett sätt som din tro på styrkan i kollektivet speglas i ditt arbete?

- Ja, för det första upplever jag det som en ynnest att få omges av briljanta människor som dagligen ger mig input. Deras kunskap såväl som personliga perspektiv ger mig möjlighet att kontinuerligt förstå mer och förbättra ytterligare, både för mig själv och andra. De här människorna består lika mycket av mina närmaste kollegor och projektkamrater som av personer från företag eller organisationer som jag möter. Sedan räknar jag också med de intryck och lärdomar jag kan få bara av att gå förbi en främling på väg till jobbet. Fast det kräver ju förstås att jag låter hjärnan vara påslagen och mobilen av i den stunden. Allt som allt är det mängderna av kontrastrika insikter som får min arbetsglädje och kreativitet att växa.

När det kommer till företag du träffar, hur ser deras behov och möjligheter ut kring samarbete och kontakter?

- Företagen jag arbetar med är både de som utvecklar de där radikalt nya idéerna och de som besitter en gedigen erfarenhet och kompetens som exempelvis tillverkande leverantörer. Oavsett vart de är på väg och vad deras behov är blir det tydligt hur kontakter och samarbeten är betydelsefulla för att framgångsrik nå målet. Jordklotet är fullt av människor och Google kan både kännas som en intetsägande damm eller som en oändlig avgrund när man vill få rätt person, partner eller kunskap på kroken. Ett stort behov är alltså att få en smart vägledning fram till rätt potentiellt samarbete. I Enterprise Europe Network sitter jag bland annat som Sveriges ”ambassadör” i den internationella sektorgruppen för Marint och Maritimt. I den rollen omger jag mig av ett nätverk som ska gynna företag inom den här branschen med fantastiska aktörer både inom landet, som exempelvis med innovationsplattformen Sargasso och Svenskt Marintekniskt Forum, och utomlands genom mina branschfokuserade sektorgrupps-kollegor från mängder av länder.

När ett företag sträcker ut handen till mig ”hackar” de tidsrymden skulle jag säga. Det går snabbt för företag att få en bra introduktion till någon. Sedan ju mer strategier vi bygger upp kring öppet samskapande med andra, desto mer expanderar företagens möjlighetsrymder. Det är verkligen en glädje att få vara med på den resan.