Sverige

Öppna upp för nya affärsmöjligheter genom digital medvetenhet

Hur förändrar digitalisering marknader? Hur kan du använda digitalisering för att möjliggöra nya affärer och värdeskapande processer? Att påbörja sin digitala resa är något som många vill göra men ofta känner osäkerhet kring hur man kan börja.

Som en del av EEN:s kostnadsfria erbjudanden, så kan små och medelstora företag tillsammans med EEN och RISE, få stöd att utveckla sin medvetenhet kring digitaliseringens möjligheter och utveckla en konkret handlingsplan för att påbörja sin digitala resa.

Hur går det till?

Vi bokar ett kort uppstartsmöte för att diskutera behov och förväntningar. Därefter finns möjlighet att vara med i en digital workshopserie som är uppdelad i tre tillfällen inom följande områden:

1) Introduktion till digitalisering
2) Strategi och prioriteringar för digitalisering
3) Organisatoriska förmågor för digitalisering.

Varje workshop tar 60 till 90 minuter och syftar till att skapa insikt och diskussion. Till dessa workshoppar erbjuds även 3 coachningstillfällen där medverkande företag får stöd i att reflektera och utveckla sin väg framåt mot digitalisering.

Upplägget och tempot anpassas efter företagens behov och resurser.

Workshop 1

  • Vad är digitalisering?
  • Hur förändrar digitalisering marknader

Workshop 2

  • Digital transformation
  • Startegi & prioriteringar

Workshop 3

  • Utveckling av förmågor
  • Utveckling av organisationsstruktur

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta då EEN-rådgivaren på RISE, Victor Centerholt, victor.centerholt@ri.se +46707806118