Sverige

Marknaden kräver nya hållbara förpackningslösningar, för detta krävs innovation och samarbete

På eventet European Packaging Talk kommer det både arrangeras möjlighet för digital matchmaking flera dagar i rad men även en dag med fokus på föredrag från branschpersoner och paneldiskussion. En av föredragshållarna är Emma Hellqvist, Brand owner manager på BillerudKorsnäs AB.

Vad ska du prata om på ”European Packaging Talk”?

- Marknaden kräver nya hållbara förpackningslösningar, för detta krävs innovation och samarbete. BillerudKorsnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hjälper varumärkesägare och återförsäljare att byta till papperslösningar genom att orkestrera värdekedjan och lösa upp knutar. Vi har hållbara lösningar för form-, fill-, seal-påsar, formade papperspoddar, återvinningsbar flow-wrap, pappersflaskor med mera, för produkter med och utan barriärkrav.

Vad ser ni på BillerudKorsnäs för viktiga trender inom förpackningsindustrin?

- Vi ser en ökad efterfrågan för hållbara förpackningar med tuffare krav från både företag och lagstiftare. Konsumenterna ställer också högre krav: ungefär 60% anser att företagen behöver göra mer för miljön och ca 1/3 av alla köp baseras på förpackningen. Detta har gjort att hållbarhet håller på att bli den viktigaste faktorn i förpackningsutvärdering, snarare än kostnad. De hållbarhetsfaktorer med störst fokus rör återvinningsbarhet och förnybarhet. Detta innebär att intresset för skogsbaserad och förnybar råvara ökar, och särskilt pappersförpackningar som dessutom har en hög återvinningsgrad. Vårt mål är 100% återvinningsbara, förnyelsebara och fossilfria material – vi välkomnar kunder och partners att följa med oss på resan dit.

Märker ni av olika fokus och trender inom förpackningsindustrin på olika marknader?

- Ja det skiljer sig en del beroende på företagets storlek, var det är lokaliserat och specifik bransch. Om man tittar på Europa så är materialåtervinningsbarhet ett väldigt stort fokus. Utmaningen ligger framförallt i olika riktlinjer och system för sortering, insamling och återvinning för varje land och ibland även på regional nivå. Multinationella bolag behöver lösningar som fungerar på flera marknader, därför ser vi nu att varumärkesägare allt oftare ställer högre krav än vad som är lagstadgat - en utmaning som ofta är positiv, men som i vissa fall omöjliggör stegvisa förbättringsmöjligheter.

Användningen av återvunnet material i förpackningar är också något som ställs högre krav på inom EU som är bra i flera områden men kan vara lite problematiskt när det finns höga krav på produktsäkerhet, som i direktkontakt med mat exempelvis. Produktsäkerheten har också blivit en allt viktigare faktor i rådande pandemi.

Om man sen tittar på marknader där själva återvinningsstrukturen inte är på plats ännu så är det betydligt större intresse för nedbrytbara förpackningar för att få bukt med nedskräpning bland annat.

I och med att vi alla nu håller distans och utgår mer från hemmet har också intresset för e-com förpackningar ökat, vilket gör att man tittar mer på hela värdekedjan som detta innebär kring logistik, materialval, enkelhet att skicka returer och att skapa en anknytning till konsumenten med bra ”unboxing” erfarenheter.

Hur samarbetar ni med små- och medelstora företag?

- Vi utmanar konventionella förpackningslösningar för en hållbar framtid. Det är inget vi kan göra på egen hand, utan det kräver innovation och samarbete genom hela värdekedjan. Vi jobbar med vitt skilda partners och kunder för att utveckla nya förpackningslösningar, samt nya material och hållbara barriärer.

Vi arbetar också för att låsa upp nya möjligheter i värdekedjan med okonventionella affärsmodeller, genom att sälja innovationsprojekt, ta fram serviceerbjudanden och göra investeringar i unga lovande förpackningsbolag genom BillerudKorsnäs Venture. Med BillerudKorsnäs kunskap och nätverk i ryggen hoppas vi ge bolagen goda förutsättningar att lyckas. Kezzler och Paboco – The paper bottle company är två av våra venture-bolag.

För att utveckla nya förpackningslösningar samarbetar vi nära med flera maskintillverkare, konverterare och legopackare för att möjliggöra kommersiellt gångbara lösningar tillgängliga för fler.

Vad ska man som mindre bolag tänka på när man vill approchera en stor koncern som BillerudKorsnäs?

- Som venture bolag så bör man se till att vara påläst och visa på hur just ens egen lösning kan vara till nytta för BillerudKorsnäs. Var tydlig med vad ni vill få ut av ett samarbete eller ett första möte.

Om man är intresserad av att samarbeta inom förpackningsinnovation så är det bra att vara beredd på att inte tvunget vänta på drömlösningen - för att komma i mål måste vi börja där vi står. I så gott som all utveckling jobbar vi därför med ett generationstänk, med möjlighet till snabb uppstart men med en plan för förbättringar.

Värt att minnas är också att BillerudKorsnäs inte säljer förpackningar. Det kommer alltid krävas en konverteringsmaskin i något steg i värdekedjan. Oavsett vart maskinen står och vem som bekostar en eventuell maskininvestering, så krävs det oftast tillräckliga ordervolymer för att rättfärdiga nya lösningar.

Vill du lyssna på Emma och de andra föredragshållarna så hittar du mer information om eventet och anmälan besök: https://sustainable-packaging2021.b2match.io/ Länk till annan webbplats.

Emma Hellqvist, Brand owner manager på BillerudKorsnäs AB