Sverige

EU:s framtida textilindustri: innovativ och grön

Även om textilindustrin i EU fortfarande i huvudsak består av små och medelstora företag har den ett rikt arv från de olika regionala textiltraditionerna. Över 120.000 textil- och klädföretag sysselsätter mer än 2 miljoner arbetare, vilket motsvarar nära 8% av de totala anställda inom EU-industrin

Tillverkningen från Asien, hög volym - låg kostnad, är fortfarande mycket attraktivt för varumärken världen över. Dock har EU:s texilindusti ett gott rykte och ligger i framkant gällande innovativa lösningar. Det banbrytande modet, den historiska såväl som nuvarande kunskaperna samt kvaliteten på textilier resulterar i att flera väljer att producera inom EU.

Den framåtblickande och innovativa textilindustrin i EU representeras av modernisering av produktionsanläggningar. Genom teknik anpassar textilsektorn snabbare än andra industrier till nya kommunikationssätt och till nya metoder för lansering av produkter. Produktionsanläggningarna är inte bara riktade mot framtiden, EU spelar också en ledande roll inom forskning och utveckling av nya fibrer och tekniska textilier. Mot bakgrund av en mer cirkulär ekonomi har hela textilsektorn reviderat sina metoder från design till produktion.

EU: s textilindustris fokus ligger i linje med den nya EU-handelsstrategin, som är inriktad på en mer grön och digital era. Mer specifikt har EU en specifik strategi för hållbara textilier. Denna strategi kommer att hjälpa EU att gå över till en klimatneutral, cirkulär ekonomi där produkter är utformade för att vara mer hållbara, återanvändbara, reparationsbara, återvinningsbara och energieffektiva. Detta är indikationer på att EU: s textilindustri har möjlighet att vinna loppet som innovativa, grönare och konkurrenskraftiga.