Sverige

Textilåtervinning – svensk framtidspotential inom räckhåll

Kläd- och textilindustrin belastar både miljö och klimat hårt. För att tillverka ett par jeans går det åt 10 000-tals liter vatten och en enorm mängd bekämpningsmedel. Bomullen odlas dessutom ofta i områden där det redan är vattenbrist och det är därför extra viktigt att kunna återanvända och återvinna materialet från textilierna. Hanna de la Motte är Affärs- och Innovationsområdeschef på RISE med fokus på området Materialomställning och hon ska ge oss lite djupare inblick i vad för utveckling som sker inom textilbranschen.

Forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden är en av partnerorganisationerna inom Enterprise Europe Network (EEN) i Sverige. Hos RISE pågår hundratals olika forsknings- och innovationsprojekt på EU-nivå och lokal nivå. Ett av dessa områden är textilåtervinning.

Hur ser forskningen och utvecklingen ut kring materialåtervinning och cirkuläritet när det kommer till textilier?

Det sker mycket forskning kring hållbar textil globalt, men när det kommer till återvinning är det fortfarande ganska få initiativ som nått kommersiell skala. Textilåtervinning brukar ganska grovt delas in i mekanisk och kemisk återvinning. Globalt är mekanisk fiberåtervinning en etablerad, process för produktion av, oftast, lågvärdiga slutprodukter som trasor eller stoppning. När vi diskuterar mekanisk återvinning i Sverige är målsättningen slutprodukter av betydligt högre kvalitet, inklusive återvunnet garn. I en kemisk återvinning är avsikten att ta till vara på textilernas molekylära beståndsdelar. Med de återvunna molekylerna kan ny textilfiber med hög kvalité skapas, men även helt andra material. I Sverige har vi två exempel på kemisk återvinning av textil i större skala, Renewcell och Södras OnceMore®, som båda kan omvandla bomull till en dissolvingmassa, och därefter till nya textilfibrer som viskos eller lyocell.

Vilka material kommer vi använda i framtiden i våra kläder? Vilka är de mest hållbara?

Den här frågan får vi ofta, och den är mer komplex än vad många tror. Det handlar mer om hur en fiber producerats än vilken fiber det är. Exempelvis kan en viskosfiber vara både bättre och sämre än bomull ur ett hållbarhetsperspektiv beroende på var den producerats, med vilken energi, råvara och hur väl processen t ex cirkulerade sina kemikalier, och vice versa. Det är med andra ord väldigt viktigt att känna till sin produktion och se till att den är transparent och så effektiv och hållbar som möjligt. Sedan är det också viktigt att vi använder fiber med egenskaper anpassade för den produkt de avser. Polyester är exempelvis en mycket slitstark fiber, och bör med fördel användas i kläder man vet ska hålla mycket länge eller som utsätts för mer slitage, t ex ett ytterplagg. Men, skulle jag säga ett material för framtiden, så skulle jag säga det informationsbärande plagget. Det vill säga ett plagg som både kan berätta för oss hur och var det producerats, vad det innehåller, hur det ska skötas, hur det ska sorteras och sedan slutligen återvinnas.

Vilka trender ser ni nu när det kommer till hållbarhet inom textilindustrin?

Vi ser en ökad medvetenhet kring återanvändning av plagg, vilket är jättebra. Vi vet att en förlängd livslängd är mycket hållbart. Vi ser också ett ökat intresse för att producera plagg av återvunnet material, och plagg som kan återvinnas, vilket är beroende av återvinningen som behöver växla upp i kapacitet. För att den ska göra det behöver vi både jobba med att öka insamling, sortering, transparens och lagstiftning. Till exempel vore det bra om använda kläder sågs som en resurs och inte avfall, och kunde omfattas av färre logistiska regleringar.

Vad skulle du säga är svensk textilbransch stora styrkor utifrån ett globalt perspektiv?

Vår kombination av stark kompetens, hela vägen från råvara till textil teknologi, i kombination med vår kultur av innovation, öppenhet för ny teknik, och hållbarhet. Vi har väldigt fina förutsättningar för att kunna agera föregångsland.

Hur samarbetar ni på RISE med små- och medelstora företag inom textilområdet?

På flera olika sätt! Vi kan hjälpa innovatörer och SME att testa hypoteser eller svara på frågan om någonting är möjligt, eller hur man kan ta det vidare. Vi söker också gemensamma projekt med offentlig finansiering, eller håller utbildningar och kurser. Som kund till RISE ges access till hela RISE kunskap, och hos oss finns även experter inom SME-utveckling och EEN-rådgivare.

Är du intresserad av att undersöka eventuellt samarbete med RISE eller behöver du stöd för ditt kommande innovationsprojekt, kontakta då EEN-rådgivaren Ervin Alic som arbetar på RISE, för kostnadsfri rådgivning.

Är du verksam inom textilbranschen? Då kan det kommande eventet Textile Connect vara mycket intressant för dig att delta. Där får du möjlighet att delta i en digital matchmaking och hitta nya partners från hela världen som antingen jobbar inom textil- eller modebranschen, allt från designers till textiltillverkare. Mer information om Textile Connect hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.