Sverige

Nya momsregistreringsregler från 1 juli, är du redo?

Vad är det för nya momsregistreringsregler för distanshandel/e-handel som införs 1 juli? Vad är det egentligen som gäller och vad ska du som företagare tänka på? För att reda ut begreppen och göra er bättre förberedda, har vi haft seminarier med skatte- och momsexperter från PwC. Här har vi sammanfattat vad denna förändring innebär.

Nya momsregistreringsregler

Fram till och med den 30 juni 2021 gäller att den som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder ska fakturera försäljningen med svensk moms fram till att omsättningströskeln för köparlandet överskridits. Varje EU-land har en egen omsättningströskel och när denna tröskel passerats måste säljaren momsregistrera sig och debitera köparlandets moms på försäljningar till köparlandet.

Från och med 1 juli införs nya momsregler för distanshandel inom EU som kan förenkla momsredovisningen för ditt företag. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder och så kallade elektroniska marknadsplatser som förmedlar kontakten mellan en säljare och en konsument.

”För de flesta bolagen blir detta en förenkling men man måste fundera igenom sin prissättning eftersom momssatserna skiljer sig åt mellan flera länder som har Euro” – Markus Jonsson, Internationell Affärsrådgivare på Enterprise Europe Network

Momsredovisningen vid distanshandel från 1 juli

Från och med den 1 juli gäller en ny regel om att de företag som har en sammanlagd försäljning till konsumenter i andra EU-länder på 99 680 kr eller mer, måste debitera köparlandets moms på försäljningen. För att slippa momsregistrera i varje köparland där det finns köpande konsumenter kan du som säljare välja att deklarera momsen samlat i en ny e-tjänst hos Skatteverket (OSS).

Hur fungerar registreringen i nya OSS-systemet?

Momsredovisningen i OSS-systemet gör du från och med 1 juli smidigt här Länk till annan webbplats. på Skatteverkets hemsida. I OSS deklareras försäljningsbelopp per EU-land, momssats och moms. Säljaren betalar in all moms till Skatteverket och momsen förs sedan över till skattemyndigheterna i respektive köparland av Skatteverket. Genom att göra en samlad momsregistrering i Skatteverkets OSS-system kan ditt företag både spara tid och resurser.

Viktigt att notera är att säljaren får inte blanda redovisningssätt. Säljaren måste därför välja antingen OSS eller momsregistrering i respektive köparland.

Nya momsregistreringsregler vid import

Från och med den 1 juli är det ingen tull på försändelser vars värde understiger 150 euro, men importmoms redovisas från första kronan.

Vid e-handel när en vara skickas från ett land utanför EU till konsument i Sverige får vanligtvis konsumenten en faktura från speditören där konsumenten i sin tur måste betala moms och eventuell tull innan varuleveransen.

För att underlätta för konsumenten erbjuds därför från och med 1 juli möjligheten att konsumenten kan få betala importmomsen för varor under 150 euro redan vid försäljningstillfället. Säljaren kan då deklarera och betala in importmomsen via en ny tjänst hos Skatteverket (IOSS). På så vis blir det smidigare för konsumenten, både eftersom varorna går snabbare genom tullen och eftersom konsumenten slipper få en faktura från speditören med importmoms och eventuell administrationsavgift. Observera att IOSS är ett annat system än OSS.

Nya regler för elektroniska marknadsplatser

Från 1 juli 2021 införs även nya regler för så kallade elektroniska marknadsplatser – plattformar där ett företag marknadsför andra företags varor för försäljning. Reglerna innebär att marknadsplatsen i vissa fall momsmässigt ska anses ha köpt och sålt en vara, trots att marknadsplatsen bara anser sig förmedla försäljningen mellan säljare och konsument.

Detta kan leda till att det blir den elektroniska marknadsplatsen som ska deklarera moms på försäljning till köparen i stället för den ursprungliga säljaren. Reglerna är obligatoriska och tillämpas i de fall då antingen säljaren finns i ett land utanför EU och/eller att varan skickas från ett land utanför EU och varans värde understiger 150 Euro.

Vad finns det för exempel på när dessa regler ska tillämpas vid det första scenariot?

Ett exempel är att säljaren finns i Norge men har varor på lager i Sverige. När en svensk konsument beställer varor skickas dessa till konsumenten inom Sverige. Den elektroniska marknadsplatsen ska momsmässigt anses ha köpt och sålt varan (och deklarera momsen på detta), trots att de civilrättsligt aldrig har ägt varan.

Hillevi Söderberg, PwC: ”OSS och IOSS erbjuder bra förenklingsmöjligheter för den som håller på med e-handel. Däremot kan plattformsreglerna ställa till det rejält för de elektroniska marknadsplatserna. Om du är osäker på om plattformsreglerna kan bli aktuella för dig finns en enkel minnesregel: om allt (säljaren och varan) finns inom EU blir plattformsreglerna aldrig tillämpliga.”