Sverige

Socialt företag i internationellt energisamarbete med hjälp av EEN

GiveWatts är ett svenskt socialt företag som har som mål att bekämpa den energifattigdom som råder på många platser i världen genom att erbjuda miljövänliga, effektiva och moderna energilösningar till människor som inte har tillgång till el via det vanliga nätet. GiveWatts arbetar bland annat i Kenya med att distribuera solcellslampor och klimatsmarta spisar.

I-renewable är ett brittiskt energiföretag som erbjuder mjukvarulösningar till leverantörer av distribuerad energi i Afrika. De såg att 40% av befolkningen i Kenya inte har tillgång till el av ekonomiska skäl.

De två företagen fann varandra med hjälp av EENs branschinriktade grupp för intelligent energi och startade ett samarbete, som tidigare i våras beviljades ett bidrag från den brittiska innovationsmyndigheten till sitt arbete med att förbättra tillgången till säker och tillförlitlig energi i Kenya.

EEN har sektorgrupper inom många branscher, och var och en av dem fungerar som ett specialistnätverk som underlättar för företag att hitta internationella samarbetspartners inom sin bransch.

Fakta:

  • I Kenya saknar 40% av befolkningen tillgång till säker och tillförlitlig el
  • I-renewable (brittiskt företag) ville hjälpa till men behövde hjälp av någon med lokal närvaro och kunskap om energimarknaden i Kenya – och just detta fanns hos svenska GiveWatts (icke vinstdrivande socialt företag)
  • Sektorgruppen Intelligent Energy inom Enterprise Europe Network förde samman de två företagen GiveWatts och I-renewable till ett framgångsrikt samarbete