Sverige

Månadens medarbetare: Mattias Viktorsson

Forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en av partnerna inom Enterprise Europe Network (EEN) i Sverige. En av medarbetarna på RISE som arbetar som EEN-rådgivare är Mattias Viktorsson som finns i Borås.

Mattias, vad jobbar du med på RISE?

Jag har en delad tjänst som inkluderar projektledning/affärsutveckling samt att agera generalist och kundens vän för att förstå företagens utmaningar. Detta för att kunna förmedla RISE tjänsteutbud men också förmedla kontakter inom hela Sveriges innovationssystem. Just RISE erbjudande inom certifiering, provning, kalibrering och besiktning är unik och skapar stora fördelar när företagen konkurrerar på en internationell marknad, och där har jag väldigt bra kontaktnät internt.

Hur kan du dra nytta av det för ditt arbete som EEN-rådgivare?

När det gäller att vara generalist är jag delaktig och två nätverk som fokuserar på företagsrådgivande insatser, det är EEN och Industriell Dynamik (ID).

Jag har arbetat förhållandevis länge på RISE och har god kännedom om vårt samlade erbjudande till företag i behov av teknisk expertis. Jag kan med hjälp av experter och avancerade testbäddar förmedla spetskompetens som förflyttar kundens produkt eller tjänst i rätt riktning för att bli bättre rustad för konkurrens samt framtidens krav på hållbara och lönsamma affärer.

Du som jobbar nära byggbranschen, hur ser branschen på hållbarhetsfrågan som blir allt mer viktig och aktuell i nutid?

Sverige är förhållandevis långt fram i sitt sätt att agera för att skapa hållbara lösningar även om det krävs en hel del för att uppnå hårt ställda krav. Vårt mål om ett fossilfritt Sverige och de framtagna färdplanerna har pekat på en rad olika initiativ för att uppnå dessa mål, något som inte är helt orealistiskt.

När det gäller Sveriges byggbransch så finns det en otrolig potential i vår kompetens och kvalité. Vår omvärld börjar förstå vikten av energieffektiva byggprodukter som uppfyller hårt ställda krav, något som vi i Sverige kan förmedla och förvalta för en ökad export. När dessutom acceptansen för träbyggnation ökar globalt kan Sveriges kompetens komma väl till pass.

Vad kan företagen i Sjuhäradsregionen förvänta sig för stöd om dom vänder sig till EEN?

Du som kontaktar oss som jobbar med EEN på RISE kan förvänta dig snabb respons och stöd för att hitta bästa väg framåt. RISE kan utföra effektiv teknisk rådgivning, avancerade provnings- och forskningsuppdrag som skapar förutsättningar för ökad konkurrenskraft.

Som EEN-rådgivare har jag ett brett nätverk av kompetenser och genom att lära känna våra företag och kunder bättre kan jag förmedla aktiviteter som händer i Sverige, Europa men även globalt genom det stora nätverket av EEN-kollegor som vi har världen över. Som EEN-representant kan jag vara behjälplig med rådgivning och hitta nya internationella kontakter åt företag samt tillsammans med mina kollegor erbjuda innovationscoachning.

Svenskt innovationssystem har också ett väl uppbyggt finansieringssystem som många små företag inte känner till. Rätt använt kan man utforma projekt som ger möjlighet för företagen att växla upp värdet i sina processer, värdekedja eller produktportfölj extremt mycket.

Vill du komma i kontakt med Mattias (eller någon annan i EEN Sverige) titta in hit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..