Sverige

Innovativa Startups – något för dig?

Hos Vinnova kan nystartade företag söka bidrag på upp till 300 000 kr för att lyfta nyskapande idéer till säljbara produkter och tjänster. Att skriva en bra ansökan är något som Enterprise Europe Network kan hjälpa till med.

Konkurrensen är hård om Vinnovas pengar, så trots att nästa utlysning för Innovativa Startups inte öppnar förrän i februari nästa år så kan det vara värt att börja tänka på den redan nu. Det gäller att företaget har ett bra projekt, som på sikt kan skalas upp till en global succé. Projektet ska leda till hållbar tillväxt, och baseras på en nyskapande produkt eller tjänst.

Om ditt företag är max 5 år gammalt kan ni då söka upp till 300 000 kronor för att till exempel verifiera ett kundbehov, ta fram en prototyp, utveckla er affärsmodeller eller skapa en IPR-strategi. Pengarna kan gå till att betala personal eller konsulter, köpa material eller disponera instrument eller liknande som krävs för projektet.

För att komma ifråga för bidraget är det viktigaste att företaget har identifierat ett behov på en marknad och har en innovativ, hållbar och skalbar idé för hur det ska lösas. Att projektet har en god innovationshöjd är centralt, och även att ni har gjort er hemläxa vad gäller marknadsfrågorna.

Det är projektet som bedöms – inte företaget. Offentlig finansiering skiljer sig här från att söka pengar från investerare, som har en annan agenda. Något hårdraget vill offentliga finansiärer accelerera innovationsarbete för en bättre värld, medan investerare vill ha så hög avkastning på sitt kapital som möjligt. Ansökningar till Innovativa Startups bedöms utifrån sex kriterier – relevans, potential, genomförande, team, hållbarhet och jämställdhet. Mer i detalj vad dessa kriterier innebär kan man läsa om på www.vinnova.se. Ett gott råd är att läsa utlysningen noga – där finns svaret på många av de frågor som brukar dyka upp under arbetet med ansökan.

Själva ansökan görs på Vinnovas intressentportal. Ansökan är ganska hårt mallad, med ett begränsat antal tecken för att svara på varje fråga. Att redan från början ha ett tydligt formulerat projekt, och veta vad man ska använda pengarna till, underlättar processen. Ännu bättre är det om ni redan tidigt har en uppfattning om marknaden, vilka kunder eller typ av kunder ni tänker vända er till och en uppfattning om deras betalningsvilja för er innovation.

Många som söker Innovativa Startups har aldrig tidigare sökt offentliga bidrag för sin verksamhet. Att då ta stöd och hjälp av någon med erfarenhet kan förbättra oddsen rejält för att ansökan bli beviljad. Inom Enterprise Europe Network finns gott om medarbetare som gärna stöttar er i processen, från att diskutera lämpligt projekt och hur det utformas till att läsa utkast till ansökan och komma med input på hur ansökan kan vässas. Men EEN:s kapacitet är begränsad - ta därför gärna kontakt med närmaste EEN-kontor i god tid innan ansökan ska lämnas in.