Sverige

Efter BREXIT - CE-märkning blir UKCA-märkning i Storbritannien

Från och med den 1 januari 2023 gäller inte längre CE-märkningen i Storbritannien. Fram till dess finns det övergångsregler som godkänner både CE-märkning och deras egen nya UKCA-märkning.

Regelverket för den nya UKCA-märkningen bygger på hur respektive EU-direktiv var formulerat den 31 dec 2020. Under förutsättning att EU inte ändrat något i direktivet efter detta datum kan Svenska tillverkare utgå ifrån att regelverket tillsvidare är detsamma. De huvudpunkter som skiljer är:

  • Märkningen – från CE till UKCA.
  • Lagstiftningens titel och eventuella nummer - från exempelvis the Radio Equipment Directive (2014/53/EU) till Radio Equipment Regulations 2017.
  • Ny Declaration of Conformity med hänvisning till UKCA och Brittisk lagstiftning istället för hänvisning till ett EU-direktiv.
  • Krav på att utse en legalt ansvarig representant (person/företag) med säte i Storbritannien. Kontaktuppgifter ska from 1 jan 2023 finnas på produkten eller dess förpackning.

Mer information finns att hämta på den brittiska regeringens officiella hemsidor:

Det går också bra att kontakta vår märkningsexpert Pontus Sannéus som börjat sätta sig in i regelverket för den nya UKCA-märkningen.

Du når honom på: