Sverige

Pandemi och hållbarhetskrav bakom ny trend

Pandemin har orsakat omfattande störningar i den globala handeln, bland annat i form av reducerad tillgång till containrar med kraftigt ökade fraktkostnader och längre leveranstider som följd. Idag sker närmare 90% av den globala varuhandeln till sjöss vilket gör sjöfarten extra känslig mot logistiska hinder. Även mindre kriser kan orsaka allvarliga konsekvenser för hela systemet. Vad kan man då göra för att underlätta sin handel och minska riskerna?

Enligt analytiker på Business Sweden uppskattas obalansen i fraktkapacitet kvarstå åtminstone till våren nästa år. Många svenska importerande företag är drabbade och försöker nu hitta lösningar, dels för att säkra varuförsörjning, dels för att undvika de höga fraktkostnaderna.

Hotad lönsamhet bakom ny trend

Vi inom Enterprise Europe Network (EEN) ser en trend där allt fler svenska företag väljer att ta hem hela eller delar av sin tillverkning eller annan import, antingen till Sverige eller till mer närliggande områden. En trend som fått extra skjuts av pandemin. Lönsamhet är en av drivkrafterna bakom detta då även ökade kostnader för utökad lagerhållning samt stigande lönenivåer i låglöneländer gjort anspråk på lönsamheten. Vidare har ökad automatisering, inte minst i Sverige, gjort att företag kunnat sänka sina produktionskostnader samtidigt som man kunnat höja produktionstakten. Därmed blir skillnaden i lönsamhet inte längre lika stor, i vissa fall till och med obefintliga. I och med detta reduceras incitamenten till att outsourca delar av sin verksamhet till geografiskt avlägsna platser, i synnerhet då det medför ökade risker som exempelvis med containerproblematiken.

Ökat krav på hållbart företagande

En annan drivkraft bakom trenden att flytta sin produktion hemåt är hållbarhet. Många svenska företag ser flera fördelar med att ha sin verksamhet belägen i mer närliggande områden, bland annat då man genom lokal närvaro får ökad kontroll över arbetsförhållanden, produktionskvalitet och säkerhet, samt uppfyllelse av miljökrav. Kraven på hållbart företagande har även blivit skärpta genom lagstiftning och genom större efterfrågan från konsumenter.

Vill du hitta nya leverantörer?

Vi på EEN hjälper små- och medelstora företag dagligen inom internationella affärer och partnerskap genom vårt världsomspännande nätverk med över 3000 rådgivare i närmare 70 länder. Tillsammans med andra samhällsaktörer bistår vi dig som driver företag med kostnadsfri rådgivning, bland annat inom importprocessen och att hitta utländska affärspartners. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!