Sverige

Lär känna vår kollega Seymur Badirkhanov!

Seymur B är rådgivaren med passion att läsa sina favoritböcker på flera språk. Den senaste i raden av böcker han läst heter ”100 Books You Must Read Before You Die” – vilken han nu lyckats plöja igenom på hela fem språk.

Han har jobbat som rådgivare för EEN på Business Region Göteborg i snart 3,5 år och han fokuserar främst på partnersökning och affärsrådgivning.

Vad tycker du är det absolut bästa med ditt jobb?

Att se företag växa med vår hjälp. Att ha en nyckelroll i SME-företagens tillväxtresa och kunna se hur företag som har börjat exportera eller hittat leverantörer i utlandet utvecklas. Utan våra insatser skulle de inte klara det på grund av brist på personal och finansiering.