Sverige

Lär känna vår kollega Anki Gustafsson!

Anki Gustafsson är den före detta dubbla svenska basketmästarinnan som drömmer om att rita och designa hus.

I drygt 1,5 år har hon jobbat som rådgivare för EEN på Business Region Göteborg, där hon bland annat fokuserar på internationalisering, allmän rådgivning och möjligheter med partnersökning samt matchmaking-aktiviteter. Som ett led i arbetet med EEN-nätverket nationellt ägnar hon även tid åt frågor kring cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Vad tycker du är det absolut bästa med ditt jobb?

– Alla företagskontakter man har och får – det är fantastiskt att företagen vill dela med sig av sin vardag, och öppna sig kring sina behov för att kunna nå ett eller flera steg längre. Ytterst vill vi ju att företagen ska utvecklas och växa utanför Sveriges gränser – att få kunna hjälpa till med det på olika vis är spännande, även om processen ibland är lång och snårig. Att vi inom EEN kan bidra på något eller flera sätt till det är väldigt givande.