Sverige

Hur kan du öka din förmåga till förnyelse och innovation?

Dagens och framtidens marknader är utmanande och det gäller att ligga steget före. Det blir allt viktigare att kontinuerligt kunna ta fram nya hållbara produkter, tjänster, upplevelser och processer som marknaden vill ha. Men hur skapar man goda förutsättningar för innovation och nyskapande? Hur stärker man sin förmåga att löpande utveckla sin verksamhet och förnya sitt erbjudande?

Innovationsledning har blivit ett kraftfullt verktyg för att tänka och skapa nytt och bli mer utforskande under osäkerhet. Innovationsledning behövs när vi ställs inför nya utmaningar som kräver ständig förnyelse t.ex. ökade krav från kunder, hög förändringstakt, digitalisering och hållbarhetsarbete.

För att starta denna resa erbjuder EEN företag möjlighet att mäta sin innovationsförmåga. Detta gör vi tillsammans med hjälp av analysverktyget Innovation Health Check eller liknande, som följer innovationsledningsstandarden. Under analysen ökar förståelsen för vad innovationsledning handlar om och var ni som företag befinner er. Därefter tar vi fram en handlingsplan för hur ni kan stärka er innovationsförmåga.

  • Kanske vill ni öka insikten om potentiella kunders behov och problem
  • Börja analysera er omvärld mer systematiskt för att hitta nya möjligheter
  • Se över er affärsmodell eller hitta nya strategiska samarbetspartners.
  • Det kan också handla om att ta fram en innovationsstrategi, utveckla nya interna processer, öka medarbetares engagemang eller ta fram en innovationsprocess.

Vill du veta mer om EEN:s kostnadsfria innovationstjänster ta då kontakt med vår EEN-kollega Christin Vännman som arbetar som certifierad innovationsledare på RISE.