Sverige

Rysslands invasion av Ukraina

Det finns en rad olika scenarier för hur de ekonomiska konsekvenserna blir för Sverige och vårt näringsliv med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Vid prisökningar på råvaror som gas och olja kan Sveriges ekonomi påverkas negativt. Samtidigt är Sveriges handel med Ryssland och Ukraina redan begränsad och de svenska offentliga finanserna anses starka.

Sveriges regering Länk till annan webbplats. fördömer Rysslands invasion av Ukraina i starkast möjliga ordalag. Rysslands invasion av Ukraina har skapat den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskriget och skapar stor osäkerhet för både global och svensk ekonomi. Ser man till de ekonomiska konsekvenserna för svensk handel, har Sverige en relativt låg exponering mot Ryssland och Ukraina. Exporten till Ryssland står för 1,3 procent av Sveriges totala export och importen står för 1 procent. Sveriges handelsexponering gentemot Ryssland har minskat, särskilt efter annekteringen av Krimhalvön 2014. Det utesluter inte att enskilda företag kan drabbas hårt.

Tullvaror

EU:s sanktioner mot Ryssland påverkar dig som handlar med Ryssland och vissa områden i Ukraina. Import till EU av varor med ursprung i de områden i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina som inte kontrolleras av den ukrainska regeringen är förbjuden från den 24 februari 2022. Det finns ett undantag för varor för vilka ett ursprungsintyg utfärdat av en behörig myndighet i Ukraina kan uppvisas. Från den 26 februari råder exportförbud för många varor till Ryssland och från den 3 mars råder exportförbud till Belarus för många varor. Omfattningen liknar de redan införda exportrestriktionerna till Ryssland.

Sanktioner mot Ryssland

Du finner den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna inklusive vilka varor och tjänster som omfattas på följande webbplatser:

Har du som företagare affärer i Ryssland?

Business Swedens exporttekniska avdelning lyfter 4 tips som kan vara bra att agera på efter rådande säkerhetsläget:

  • Agera med stor försiktighet och följ noga och löpande utvecklingen. Fler och strängare sanktioner kommer troligtvis utfärdas inom snar framtid och förändringar kan ske från dag till dag.
  • Lyft frågan om eventuella affärer med Ryssland till företagets ledning och ta in juridisk expertis för att bedöma er efterlevnad av sanktioner och andra regler.
  • Ta kontakt med er bank för att diskutera hur/om de hanterar transaktioner med Ryssland.
  • Se över hur era leverantörskedjor påverkas av detta.

Cybersäkerhet och säkerhetsskydd

Myndigheten för samhällsinformation och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger följande tips hur företag kan agera kopplat till nuvarande läge.

  • Täpp igen säkerhetshål och höj tröskeln
  • Se över cyberhygienen
  • Var varsam med vilken information du delar
  • Se över säkerhetsskyddet

Flera svenska myndigheter uppdaterar sina webbsidor med aktuell information rörande krisen i Ukraina och dess påverkan för svenska företag.

Sveriges regering Länk till annan webbplats.

Kommerskollegium Länk till annan webbplats.

Business Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tullverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.