Sverige

Hållbarhetskrav på kunder minskar riskerna

Svensk Exportkredit (SEK) släppte nyligen sin Hållbarhetsbarometer där man ser att knappt hälften, 47 procent, av svenska exportföretag har som rutin att ställa hållbarhetskrav på sina kunder vid en exportaffär. Hållbarhet betraktas ibland som kostsamt, men att inte ställa krav kan bli dyrt i längden.

Den klimatneutrala omställningen har redan påbörjats hos många företag. SEK:s Hållbarhetsbarometer visar att 66 procent av exportföretagen planerar att under det närmaste året göra investeringar i syfte att minska sin klimatpåverkan.

Hållbarhet med cirkulära affärsmodeller

Kanske har du och ditt företag börjat se över vilka lösningar, produkter eller tjänster som är mest hållbara, och då märkt att det finns många frågor att fundera över samt att svaren lätt kan bli komplexa och ibland även motstridiga. Genom projektet HAFSEN kan du tillsammans med rådgivare och experter från Enterprise Europe Network (EEN) och RISE få möjlighet att reda ut begreppen och ta fram en handlingsplan.

Hur går det till?

Om du är intresserad av att sätta tydliga hållbarhetsmål för ditt företag och vill bli coachad i cirkulär omställning kan du boka in ett kort digitalt möte där vi går igenom förutsättningarna. Om vi går vidare i samarbetet är nästa steg en digital workshop-serie. Det finns även möjlighet att göra workshop-serien tillsammans med något annat företag för utökat utbyte.

Workshop-serien består av tre halvdagar då vi gör en kartläggning och behovsinventering, ser över affärsmodell och tar fram förslag på insatser samt färdplan och implementering. Vi anpassar vår support utifrån dina enskilda behov och utmaningar och det ingår individuell coachning under och efter varje workshop.

Vill du bli hållbar tillsammans med oss?

Vår coachning är en del av EEN:s kostnadsfria utbud och ingår i en pilotstudie som finansieras av Tillväxtverket och EU. Vi riktar oss till motiverade små och medelstora företag som är intresserade av att sätta tydliga hållbarhetsmål och som vill bli coachade i cirkulär omställning.

Vill du vara med? Anmäl ditt intresse genom att kontakta din närmsta EEN-rådgivare.

Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer hittar du här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.