Sverige

Women TechEU

Kommissionen har utsett de första 50 high-tech-bolagen ledda av kvinnor som får 75 000 € i bidrag för att utveckla sin innovation och affär. Tre svenska företag har kommit igenom nålsögat och blivit beviljad finansiering, Vividye AB, Enphasys AB, Bright Day Graphene AB.

Kommissionen har tillkännagett resultaten av den första ansökningsomgången inom det nya pilotprogrammet Women TechEU, som stödjer nystartade företag inom deep tech som leds av kvinnor. Utlysningen finansieras under European Innovation Ecosystems som är ett arbetsprogram för Horizon Europe, EU:s forsknings- och innovationsprogram. Det höga antalet högkvalitativa ansökningar bekräftar att det finns ett behov bland kvinnor inom deep-tech att få stöd för sina företag i det tidiga och mest riskfyllda skedet. Programmet erbjuder bidrag, värda €75 000 vardera, för att stödja de första stegen i innovationsprocessen och företagets tillväxt. Det erbjuder också mentorskap, coachning och nätverkande genom programmet European Innovation Council (EIC) Women Leadership Program.

Efter den mycket uppmuntrande responsen på denna första pilot kommer kommissionen att förnya Women TechEU-programmet under 2022. Budgeten för nästa utlysning kommer att ökas till 10 miljoner euro, vilket kommer att finansiera ungefär 130 företag. Utlysningen kommer att lanseras 2022.

Johanna Nissén Karlsson, Co-Founder & Chief Executive Officer på Vividye AB berättar mer.

Hur kom du i kontakt med programmet Women TechEU?

- Det var en slump! Vi har sneglat på möjligheten att söka finansiering från EU-program men inte hittat rätt. Hade bevakning på exempelvis textilsatsningar och främja kvinnors entreprenörskap och hittade detta program 1 vecka innan deadline. När vi insåg att vi skulle ha en hyfsad chans efter gått igenom kriterierna så satsade vi.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?

- Detta var första gången vi sökte finansiering från EU så vi hade inte så mycket att jämföra med. Genom andra hade vi hört att vi inte skulle göra det själva utan ta hjälp och vara ute i god tid. Men det var lite sent och vi är inte rädda att misslyckas. Learning by doing helt enkelt. Vi upplevde att processen och kraven var tydliga. Den här ansökan har faktiskt hjälpt oss tydliggöra processen framåt, hur vi ska arbeta med att utveckla vår teknik och företag.

Vilket stöd/hjälp har du fått av EUSME/EEN på vägen?

- Vi har haft kontakt med Marian Mikheil EEN-rådgivare på RISE. Genom henne deltog vi i en skrivarstuga rörande att bygga en ansökan för EU-program generellt. Vi fick hjälp att identifiera vad vi behöver, hur processen ser ut, var vi behöver vara på TRL-skalan etc.. Vi upplevde att vi fick en bra helhetsbild och supporten var jättebra.

Vad handlar ert projekt om?

- Huvuddelen handlar om avfärgningsprocessen, hur vi ska få bort färgen från textilen. Sen handlar projektet även om validering av affärsmodell, IP, produktutveckling och integrering av hållbarhet i affärsmodellen.

Skulle du rekommendera andra att söka?

- Absolut, sök! Nästa steg för oss är att söka de stora pengarna (20 milj och uppåt), för integrering av vår teknik i existerande maskinparker, demoanläggningar, lära oss mer om Vi kommer även behöva anställa mer senior personal. Beviljandet av projektet har öppnat upp dörrar för ett större internationellt kontaktnät och fungerat som en validering av vår affärsidé. Initiativen som detta program är viktiga, Women TechEU finns av en anledning.

Caroline Alvebratt, CTO (chief technology officer), på Enphasys AB håller med om ansökningsprocessen och rekommenderar andra att söka.

- Vi blev informerade om Women TechEU av Uppsala University Innovation, vilka vi har haft ett nära samarbete med under etableringen av vårt företag. Ansökningsprocessen var relativt enkel om man är bekant med EU:s ansökningsportal. Dock var det ibland svårt att hitta detaljnformation om specifika delar av ansökan.

- Vi har fått finansiering för att validera en småskalig labbänksmodell för hållbar och djurfri absorptionsscreening av orala läkemedelsformuleringar. Modellen kan ersätta och minska djurmodeller och har i pilotstudier visat god prediktivitet för human absorption. Vår modell är en gamechanger i läkemedelsutvecklingsprocessen och kommer bidra till en mer effektiv läkemedelsutveckling till minskade kostnader.

- Vi uppmuntrar alla start-up bolag med kvinnliga ledare att söka, för att skapa en konkurrenskraftigt deep-tech industri i Sverige, avslutar Caroline.

Länkar för mer information:

Reversible coloring for textiles | Vividye AB | Sweden Länk till annan webbplats.

Enphasys – Enabling absorption devices Länk till annan webbplats.

Women TechEU (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Eu SME - Home - EU SME Support Länk till annan webbplats.