Sverige

Lär känna vår kollega Katharina Saalo

Katharina Saalo är affärsutvecklare på Enterprise Europe Network i Norrbotten. Hon är stationerad i Skellefteå, där hon bland annat arbetar med EENs innovationstjänster främst i Norra Norrland (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten).

Du började inom nätverket 2022 men är långt ifrån ny när det gäller internationalisering...

Det stämmer. Jag smygstartade under hösten med att bekanta mig med EENs innovationstjänster, som då var nya för mig även om jag kände till nätverket sedan tidigare. När det gäller export har jag jobbat både i exportföretag och inom exportfrämjarsystemet, och har en bakgrund som global affärsutvecklare på Business Sweden.

Vad är det roligaste med att jobba med småföretag?

Vi har fantastiska företag i vår region och det är otroligt roligt och varierande att få stötta dem i allt från produktutveckling till marknads- och tillväxtfrågor. Vi utgår alltid ifrån företagets unika behov och utmaningar och ser hur vi kan bidra för att de ska kunna nå sin fulla potential. Att dessutom få jobba så nära bolagen och få vara med på en del av deras utvecklingsresa som företag och entreprenörer är mycket inspirerande och gör att mitt jobb känns givande och meningsfullt.

Vad vill du säga till företag som funderar på om de behöver jobba med innovation?

Ofta tänker man på innovation som utveckling av en produkt eller tjänst, men det handlar även om att våga tänka nytt på flera områden inom bolaget. De företag vi möter verkar på en global konkurrensutsatt marknad och man måste helt enkelt veta vad kunderna, partners och anställda efterfrågar, inte bara idag utan även imorgon, för att fortsätta vara relevant. Man måste reflektera och tänka nytt, inte bara utveckla det befintliga, för att kunna försätta att vara lönsam och konkurrenskraftig även i framtiden.

Vad kan EEN bidra med i detta?

Mycket! Man kan få hjälp både med att analysera nuläget, att reflektera över var bolaget står och få konkreta tips om hur man tar bolaget vidare samt hjälp med att exempelvis analysera marknadspotentialen av en ny innovation med hjälp av vårt egenutvecklade verktyg Innovation Due Diligence.

Vill du ha hjälp med din internationaliseringsresa och samtidigt utveckla ditt företags innovationsförmåga? Ta kontakt med ditt lokala EEN-kontor Länk till annan webbplats.