Sverige

Foto: Snyggink Estetic

Snyggink Estetics satsar på innovation

Vilket kundvärde har din innovation och hur står den sig i konkurrensen?

Snyggink Estetic i Luleå erbjuder tjänster inom hudvård och semipermanent makeup. Denina Blank kontaktade LTU Business rådgivare för att få hjälp med att utvärdera en innovation som hon utvecklat.

Denina hade redan från början bra koll på sitt tilltänkta kundsegment, men fick hjälp med att titta på vilka egenskaper innovationen har och vilket kundvärde varje egenskap ger. I innovationstjänsten IDD4SME genomlyser rådgivare och företag tillsammans vad produkten är, vad den gör och vilka styrkor och svagheter den har, allt för att kunna utvärdera innovationen och jämföra den med befintliga lösningar. Man undersöker också hur beredd marknaden är att ta emot den.

”IDD4SME har hjälpt mig förstå vilka värden min innovation tillför till målgruppen,” säger Denina Blank.

Företaget har nu tagit fram en prototyp och kommer att gå vidare mot mer om fattande testning och lansering av produkten, som är en ergonomilösning för kosmetisk terapi.