Sverige

Potentialen i ny innovation

I dagarna avslutas ett projekt som ska göra det lättare för företag att presentera resultatet av en marknadsvalidering av en innovation för investerare och andra intressenter. Metoden IDD4SME handlar om att snabbt, enkelt och med rätt underlag kartlägga och bedöma marknadspotentialen hos innovationer i ett tidigt skede.

– DD4SME är tillgängligt för företag i hela Sverige genom innovationsrådgivarna i Enterprise Europe-nätverket. Nu har vi tagit fram en rapportmall som ger grunden för att skapa en stark redovisning av alla nyckelområden som avgör styrkan i innovationen, säger Lars-Åke Isaksson på LTU Business, som arbetat med projektet.

Metoden är ett verktyg för att arbeta strukturerat med innovationsledning. Den går ut på att med hjälp av data, statistik och intervjuer med presumtiva kunder ta reda på vilka förutsättningar en innovation har att nå sin marknad. Den kan också användas för att undersöka innovationsidéer och jämföra dem med existerande lösningar på marknaden.

I processen berörs tre områden:

  • Nuläget: Hur långt har företaget kommit med innovationen, vad består den av och vilken unik nytta tillför den?
  • Målmarknad: Vilka marknader och vilka typer av kunder är mest intressanta?
  • Kommersialiseringsstrategi: Hur ser marknaden ut, vilka konkurrenter finns det och hur kan innovationen bli lönsam?

– Genom att bättre förstå både innovationens egenskaper och deras kundvärde blir det lättare för företaget att bedöma både om idén är värd att satsa på och vilken marknad som kan vara aktuell, säger Lars-Åke Isaksson.

Projektet har genomförts av LTU Business tillsammans med RISE, med finansiering från Tillväxtverket.