Sverige

The Evaqvent challenge!

Evaqvent vill öka kunskapen om risken för allvarliga hälsoeffekter i den globala logistikbranschen och erbjuder en metod som främjar en mer hälsosam arbetsmiljö.

Evaqvent är ett nystartat företag som har utvecklat en produkt och metod för säker ventilering av fraktcontainrar. Produkten och deras metod är baserad på den forskning som grundarna av företaget, Gunnar Johansson, professor i toxikologi och Urban Svedberg, fil dr i kemi, har utfört vid Karolinska Institutet.

Deras forskningen visar att en av åtta containrar som anländer till Sverige efter att ha varit ute till havs flera veckor har farligt höga nivåer av toxiska gaser. Problemet som Gunnar och Urban vill uppmärksamma uppstår vid urlastning och inspektion då personal går in i containrarna. Det innebär stor risk för allvarliga hälsoeffekter, både akut förgiftning och kroniska effekter som cancer. De flesta som arbetar med detta, företag som anställda, är inte medvetna om problemet.

En enkel lösning för att minimera riskerna är aktiv ventilering av containrarna innan de öppnas. Evaqvent har tagit fram en produkt och metod för säker och effektiv ventilering. Evaqvent arbetar hårt med kontakter på myndigheter och företag för att uppmärksamma problemet och få till en förändring. De har sålt sin lösning till ett flertal företag som har börjat utvärdera produkten.

Tyskland nästa

Evaqvent och Enterprise Europe Network (EEN) på Almi Mitt hade sitt första möte i oktober 2021. Då ville Urban och Gunnar påbörja en sökning av kontakter utanför Sverige. Företaget såg Tyskland och Holland som intressanta marknader som har börjat uppmärksamma denna problematik på allvar. I samarbete med EEN kom Evaqvent i kontakt med ett tyskt företag som bland annat arbetar inom fumigering (gasning mot skadedjur) av containrar. Efter ett första möte kom Evaqvent och det tyska företaget överrens om att besöka dem på plats i Tyskland för att demonstrera hur produkten fungerar och vilket resultat metoden ger. Evaqvent fick bra återkoppling under besöket av det tyska företaget som vill fortsätta att utvärdera produkten hos sina kunder.

Läs mer kring Evaqvents metod och den forskning de tagit fram på https://evaqvent.com . Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.