Sverige

Hållbar export och import – vad ska man tänka på?

Idag är en hållbar export-/importstrategi inte bara något man pratar om, det är grundläggande för att din verksamhet ska gå bra. Enkelt uttryckt – det som är bra för miljö och människor, är bra för ditt företags ekonomi.

Undersök olika typer av hållbar handel, det du väljer kan bestämma om du ”make it or break it” som uttrycket säger. Här nämner Almi fyra aspekter Länk till annan webbplats. du kan tänka på vad det gäller hållbar export och på verksamt.se Länk till annan webbplats. finns bra information och guider för hur du kan gå till väga.

I en studie som kom ut 2019, gjordes en analys på hur man kan minska EUs miljöavtryck inom handel genom att välja att importera produkter från länder med miljövänlig produktion. Studien visar att påverkan på miljön från 200 produktgrupper som importeras till EU kan reduceras påtagligt genom en sådan strategi. Till exempel kan konsumtion av vatten som orsakas av sådan import, minskas med 72% och exploatering av land med 65%. Det kan alltså få stor betydelse vilken marknad du väljer och visar att det är viktigt att du lägger tid på din marknadsanalys ur ett hållbarhetsperspektiv.

Miljövänlig förflyttning av produkter

När man pratar om hållbar handel av produkter, tänker man ganska naturligt på transporter och förpackningar. Men hur vet man vilket alternativ som är bäst?

Det kan ju vara olika från fall till fall och är inte en helt enkel fråga att svara på. Det vi med säkerhet kan säga är att förpackningsmaterial som enkelt kan återvinnas eller återanvändas i andra sammanhang eller är snabbt nedbrytbart är bra för miljön. Att inte låta paket, containrar och transporter gå tomma eller halvtomma är också en viktig aspekt. Kan du inte fylla lastbilen eller containern åt båda hållen själv, kanske du kan gå ihop med ett annat företag om försändelsen?

Kolla med transportföretagen om de t.ex. har ellastbilar eller biogasfordon. Speditörer har idag en miljöstrategi eller en miljöpolicy på plats (och har de inte det – är det kanske bäst att undvika just det företaget) så att du kan jämföra dem emellan.

Hur ser din returstrategi ut? Om köparen vill lämna tillbaka en vara, bör ju även den transporten vara hållbar.

Andra hållbarhetsaspekter

Hållbarhet handlar inte bara om miljöaspekterna, även om det såklart är en mycket viktig del. Om vi tar avstamp i FNs 17 globala mål finns bl.a. sociala förhållanden, jämlikhet och fredliga samhällen med. Vill man veta mer om förhållandena i ett land, är Utrikespolitiska Institutet Länk till annan webbplats. med ”Landguiden” ett bra ställe att börja. Titta också in hos EKN, Exportkreditnämnden Länk till annan webbplats. vars uppdrag är att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. Hos EKN kan du läsa på om ett land via s.k. landriskanalyser där de bedömer politiska, ekonomiska och finansiella faktorer och till exempel riskerna för myndighetsingripanden, korruption eller hur affärsmiljön kan påverka en enskild affär i det aktuella landet. Faktorer som kan spela stor roll för en enskild affär.

Vill du djupdyka i hur ett land ser på mänskliga rättigheter, kan du titta på UNHCRs databas ”Refworld Länk till annan webbplats.”. Under Country Information och Country Reports hittar du aktuella rapporter om olika länder.

Att ha en hållbar export- och importstrategi är A och O idag. Även som underleverantör förväntas du arbeta hållbart och de allra flesta kunder, privatpersoner som stora företag ställer krav på ditt hållbarhetsarbete. Lägg tid på din strategi så kommer det att löna sig i längden!

Vi på EEN har kunskap, erfarenhet och även kontakter som kan hjälpa dig med din hållbarhetsanalys av den valda marknaden. Tveka inte att höra av dig till våra rådgivare!