Sverige

Norrbotten är årets exportregion

Regeringen delar ut priset Årets exportregion som ett led i arbetet med att öka exporten från hela landet. Priset delas ut i syfte att uppmärksamma regioner och företag som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för svensk export under det gångna året.

Vinnarmotivering

"Trots att Norrbotten är en stor region med långa avstånd och relativt liten befolkning så har regionen lyckats exceptionellt bra med sitt exportfrämjande. En sann förebild för andra. Företagen i Norrbotten lyckades till och med öka exporten under pandemiåren 2019-2021. Regionen har, trots att man varit sist ut med att forma en regional exportsamverkan, inte bara uppvisat ett starkt samarbete mellan olika lokala aktörer utan även verkat över gränserna med motparter i Finland och Norge."

- Trots att Norrbotten är en stor region med långa avstånd och relativt liten befolkning så har regionen lyckats exceptionellt bra med sitt exportfrämjande. En sann förebild för andra, säger handelsministern Anna Hallberg.

EEN-teamet i Norbotten har verkat i regionen sen 2008 och är en av aktörerna inom regional exportsamverkan.

Lars-Åke Isaksson, EEN-rådgivare på LTU Business, vad tror du ligger bakom den fina utvecklingen för Norrbottens små och medelstora företag?

- Långt hårt strategiskt arbete från våra norrbottniska företag där man även tidigt sett möjligheterna med den kommande gröna omställningen i kombination med starka värdeerbjudande som attraherar en internationell marknad.

Hur arbetar EEN tillsammans med de andra främjarorganisationerna i Norrbotten för att stötta företagen?

- EEN jobbar nära de andra partners i regional exportsamverkan för att stötta företagen med rätt insatser från rätt aktör under företagets exportresa. Det gemensamma målet har alltid varit att exportfrämjandet ska utgå från företagets behov och göra nytta för vår region och Sverige.

Vad erbjuder EEN i Norrbotten företag som vill ta sig an internationella marknader?

- EEN erbjuder företagen stöd att identifiera de mest intressanta internationella partners för sitt erbjudande samtidigt som EEN kan bidra till att validera innovationer för den internationella marknaden.

Kontakta oss på EEN om du vill ut på en internationell marknad!

Klicka här för att läsa mer om priset och de andra nominerad regionerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.