Sverige

Har ditt företag drabbats av kostnader pga Brexit? Det finns medel att söka som ersättning hos svenska ESF-rådet.

Brexitjusteringsreserven, förkortas BAR (Brexit Adjustment Reserve), är ett stöd för företag att ersätta kostnader som uppkommit pga Storbritanniens utträde ur EU. Stödet från reserven avser kostnader som uppstått under hela perioden 2020–2023.

Syftet med BAR är att ge stöd till aktörer inom medlemsstaterna som har drabbats av Brexit. Sveriges del av reserven omfattar ca 1,4 miljarder kronor. Aktuell stödperiod pågår t.o.m. 31 december 2023. Nuvarande utlysningsperiod löper från 221010 - 221216, stödbelopp för denna period är 75 000 000 kr.

Upplägg

- Ingen medfinansiering krävs
- Retroaktiva och framåtsyftande kostnader
godkänns
- Löpande beredning
- Återkommande utlysningar publiceras över tid
fram till slutet på 2023
- Nationell utlysning

För företag (exklusive fiskeri- och vattenbrukssektorn) är följande kostnader stödberättigande:

– Konsult och rådgivningstjänster som syftar till att hantera den situation som uppstått genom att Storbritannien lämnat EU. Sådana tjänster kan avse förändrade handelsprocedurer, ändrade regelverk och andra förutsättningar såsom produktgodkännande, etableringskrav och liknande.

– Direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien, om godkännandet eller märkningen beror på det landets utträde ur EU.

– Kostnader för deltagande i mässor och liknande som syftar till att etablera eller utöka handel på marknader där företaget inte eller i begränsad omfattning är verksamt sedan tidigare om åtgärderna beror på att handel med Storbritannien upphört eller påtagligt har försvårats av landets utträde ur EU.

Svenska ESF-rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har ansvaret för utlysningar, ansökningar, beslut om stöd och utbetalningar. Läs mer om BAR här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till ESF-rådets arbetsgrupp för BAR:
brexitjusteringsreserven@esf.se