Sverige

Sverige- ett fortsatt ledande innovationsland i EU

EU-kommissionen har presenterat sin årliga rapport om innovation i EU, European Innovation Scoreboard. En glädjande nyhet är att Sverige hamnar på första plats som starkaste innovationsland i EU. Sverige ligger särskilt i framkant när det gäller digitalisering, forskning och informations- och kommunikationsteknologi. Rapporten visar att nästan alla EU-länder har ökat sin prestation men också att gapet mellan innovationsledare och mindre utvecklade innovationsländer består. Mellan 2015 och 2022 har EU förbättrat sin globala position i innovationsarbetet och står sig väl i jämförelse med andra starka innovationsländer som Australien, Kanada, Sydkorea och USA. Precis som förra året består årets sammanställning av 32 indikatorer grupperade under 12 olika dimensioner, exempelvis attraktiva forskningssystem, investeringar i forskning och innovation, och användning av informationsteknologier.

Utvecklingen av den svenska innovationsgraden
I Sverige har den nationella innovationsgraden ökat med 10.5% de senaste sju åren och i jämförelse med innovationsgraden 2021 visar årets mätning en ökning på 1.7%. Rapporten lyfter bland annat fram livslångt lärande och utländska doktorander som Sveriges styrkor i sammanhanget. Svagheter som lyfts fram är resursproduktivitet, export av mellan- och högteknologiska produkter och det statliga stödet till näringslivets forskning- och innovationsarbete. Sveriges innovationsgrad ökade som mest under 2020 på grund av en substantiell ökning av produktinnovationer hos små och medelstora företag och försäljning av innovativa produkter.

European Innovation Scoreboard (EIS)
European Innovation Scoreboard har utförts sedan 2001. Det är en komparativ analys som illustrerar både styrkor och svagheter hos nationella innovationssystem och strävar efter att hjälpa länder att identifiera områden där det finns förbättringspotential. Syftet med EIS är att redogöra för innovationsgraderna i EU-länder, andra europeiska länder och regioner som angränsar till EU. Rapporten delar in de utvärderade länderna i fyra olika kategorier: innovationsledare (1), starka innovationsländer (2), moderata innovationsländer (3) och framväxande innovationsländer (4). Enligt statistiken nedan är Sverige det mest innovationsdrivande landet i Europa, även om Finland har minskat avståndet i årets mätning.

Hej Christin Vännman, certifierad innovationsledare på RISE/EEN och Leif Lyckebäck, innovations- och processledare, RISE Processum.

Vad är era kommentarer till att Sverige kniper första platsen i senast European Innovation scoreboard?

- Sverige fortsätter även under 2022 att vara Europas mest innovativa land. Vi träffar dagligen riktigt vassa innovativa små- och medelstora företag, och slutar aldrig att förbluffas av hur många kreativa innovatörer och entreprenörer vi har i Sverige. Många av dessa utvecklar sina innovativa lösningar utifrån en mycket djup förståelse för hur värde – och hållbarhet – kan skapas i så många olika specifika processer och sammanhang. Det är oerhört inspirerande, men den här förmågan är också avgörande för att vi ska kunna klara de stora omställningsprocesser som samhället står inför; både klimatomställning och digital omställning.

Majoriteten av företag ni coachar inom innovationsledning är små och medelstora, hur ser ni på deras innovationsförmåga? Finns det några gemensam nämnare för exporterande framgångsrika/innovativa hos SMFs?

- Viktiga framgångsfaktorer för innovativa små- och medelstora företag är att de har ett riktigt drivande team med kompletterande kompetenser och erfarenheter. Det är också viktigt att de redan från början utvecklar sin lösning mot en storskalig tillämpning och marknadsspridning, ofta global. I detta ingår att man i mycket tidig fas etablerar kontakt med storskaliga kunder som kan fungera som kravställare, så att utvecklingen drivs utifrån verkliga kundbehov. Det är också viktigt att man som företag känner till hela den palett av finansieringsmöjligheter som finns för innovativa bolag i olika mognadsfaser, med allt ifrån offentliga bidrag, till ägarkapital (privat eller offentligt) och EU-finansiering. För bolag med klimatrelaterade innovationer finns därtill ytterligare omfattande möjligheter till finansiering.

Hur anser ni att svenska SMFs står sig i den europeiska konkurrens gällande just innovationsgrad och innovativ förmåga?

- Vår känsla är att vi som land är oerhört starka när det kommer till innovation. Många av de här innovativa bolagen tar också stöd av det fina svenska innovationssystemet, med företagsfrämjande aktörer som EEN, Almi, inkubatorer, Science Parks med flera. Vi som stöttar dessa innovativa bolag kan bli ännu bättre på att hjälpa dem att snabbt skala upp sina produkter eller tjänster och med att nå ut på den globala marknaden. För bolag som har tekniska eller vetenskapliga utmaningar kan RISE ofta hjälpa till i arbetet med verifiering, uppskalning och industrialisering genom våra nästan 3000 experter och över 100 test- och demomiljöer inom väldigt många olika områden. Då kan vi få full utväxling på Sveriges goda innovationsförmåga, som då i ännu högre grad kan bidra till ökade svenska exportintäkter samt skapa förutsättningar för nya svenska jobb.

Vill du veta mer om hur EEN och RISE kan hjälpa dig med att öka din innovationsförmåga och/eller marknadsvalidering av din innovation?

Ta kontakt med Christin Vännman, EEN-rådgivare hos RISE.

Läs mer om European innovation scoreboard här! Länk till annan webbplats.