Sverige

Sveriges EU-ordförandeskap kan ge rampljus åt småföretagare

Den 1 januari 2023 tog Sverige över ordförandeklubban i Europeiska unionens råd. Mandy Pieksma, ansvarig för EEN hos Företagarna och expert på EU-frågor, reder ut vad det kan betyda för landets företagare.

Det svenska ordförandeskapet innebär sex månader i rampljuset. Att EU:s 26 övriga medlemsstater riktar blicken mot Sverige har alla förutsättningar att gynna både turismen och exportindustrin. Cirka 150 informella möten med koppling till ordförandeskapet kommer att hållas i Sverige.

– Att Sverige leder debatten skapar dessutom ett bra tillfälle att visa resten av Europa hur innovation och konkurrenskraft kan utvecklas på ett hållbart och digitalt sätt, säger Mandy Pieksma, som delar sin tjänst som Företagarnas expert på handel- och exportfrämjande med uppdrag för SME-united, den europeiska samarbetsorganisationen för små-företagare där Företagarna är medlem.

Den svenska regeringen har listat fyra prioriterade områden för ordförandeskapet: säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energi-omställning samt demokratiska värden och rättsstatsprincipen. Säkerhet handlar i första hand om EU:s gemensamma insatser för att motverka Rysslands aggression mot Ukraina och om kampen mot den gränsöverskridande organiserade brottsligheten.

De områden där det ur ett företagarperspektiv finns störst möjlighet att påverka är, enligt Mandy Pieksma, de som handlar om ökad europeisk konkurrenskraft och grön omställning.

Att Sverige tagit över ordförandeskapet i en tid av höga energipriser, hög inflation, säkerhetspolitisk oro och postpandemiska problem – så som brister i leveranskedjorna – är självklart en extra stor utmaning, påpekar hon.

– Många viktiga och brådskande ärenden ligger på bordet: frihandelsavtal, klimatlagstiftning, immigration och EU:s konkurrensfördel som en global handelspartner, men den svenska ambitionsnivån för ordförandeskapet är hög, säger Mandy Pieksma.

Viktigt att komma ihåg är att rollen som ordförande måste förbli neutral. Uppdraget är inte att driva en egen agenda, utan att få de 27 medlemsländerna att hitta en gemensam lösning i olika frågor.

– Det finns sätt att påverka även om det råder neutralitetsprincip. Oenighet vid förhandlingsbordet innebär att Sverige som ordförandeland ska ta fram en kompromiss. Här finns alla möjligheter att komma med bra input och Sverige kommer knappast skjuta sig själv i foten när olika eftergifter kommer på förslag, säger Mandy Pieksma.

Enligt en färsk studie gjord av Företagarna säger 95 procent av svenska små och medelstora företag att de drar nytta av den inre marknaden, men 75 procent svarade också att verksamheten begränsas av olika handelsregleringar.

– Alltså kommer vi behöva fortsätta kämpa för att det ska vara lika lätt att göra affärer med andra länder i EU som det är att göra det i Sverige, säger Mandy Pieksma.

Tips från EEN!

Handelshinder inom EU kan till exempel vara när ett företag upplever problem med momsbetalningar eller med att sälja sina varor i ett annat EU-land på grund av tolkningen av klassificeringsregler och standarder för en redan godkänd produkt. Det kan också vara när ett tjänsteföretag upplever svårigheter med att använda ett annat lands myndighetstjänster.

Inom EU finns ett nätverk, Solvit, som kostnadsfritt hjälper företag och privatpersoner att lösa problem som de stöter på i kontakter med myndigheter inom EU. Solvit Sverige finns hos Kommerskollegium. Läs mer om Solvit Sverige Länk till annan webbplats..