Sverige

Enhetspatent

En efterlängtad ändring i det europeiska patentsystemet träder i kraft 1 juni i år, nämligen ett enhetligt patent. En europeisk patentansökan som beviljas kan då antingen bli ett europeiskt patent enligt nuvarande form eller ett patent med s k enhetlig verkan. Detta är en intressant utveckling speciellt för de som vill skydda och utveckla värde med sin teknologi i flera länder samtidigt. Det nya systemet ersätter inte det nuvarande helt utan blir som ett parallellt spår – ett val den sökande behöver göra.

När systemet träder i kraft kommer en europeisk patentansökan som lämnas in till EPO och som beviljas, antingen bli ett europeiskt patent enligt nuvarande form eller ett patent med enhetlig verkan. Patenthavaren bestämmer själv om en europeisk patentansökan som beviljas av EPO ska resultera i ett knippe validerade patent eller i ett patent med enhetlig verkan. Enhetlig verkan betyder att patentet ger ett och samma skydd med samma rättsliga konsekvenser i alla anslutna EU-länder. Med ett enhetligt patent kan det bli både enklare och billigare att hantera patentet på en större marknad. Du undviker besväret och kostnaderna för att validera i varje enskilt land, och får istället ett regionalt patent. Patentet kan då bara begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra samtidigt i hela regionen. Det enhetliga patentsystemet ersätter inte de tidigare vägarna till patent, utan utgör en ytterligare väg.

Alla EU-länder deltar inte i det enhetliga patentsystemet. Till en början kommer ett enhetligt patent att vara giltigt i 17 länder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland, Österrike).

Begär du enhetlig verkan av ditt europeiska patent har du sedan ändå möjlighet att validera det i resterande EPC-länder. Själva begäran kostar inget extra, men om patentet är meddelat på engelska kommer patentskriften tillsvidare att behöva översättas till ytterligare ett av EPO:s officiella språk. Utöver de kostnader som hör till ansökningsfasen består kostnaderna för det enhetliga patentet av:

  • Översättningsavgift
  • Årsavgifter
  • Eventuella processkostnader.

Översättningsavgift och årsavgifter betalas helt och fullt till EPO. Om din europeiska ansökan inte blir beviljad går de avgifter som hör till ansökningsfasen förlorade, oavsett om du avsett att validera eller begära enhetlig verkan av ditt europeiska patent. Du kan minimera risken för det genom att börja med en svensk ansökan till PRV.

Mer information: