Sverige

SÅ LYCKAS DU INTERNATIONELLT

En framgångsrik exportsatsning är ofta resultatet av goda förberedelser hemma och fokuserat arbete på den utländska marknaden.

Med en tydlig exportstrategi blir ert företag uthålligt och ni träffar förhoppningsvis rätt i valet av eventuell samarbetspartner, dess marknad och budskap. Här följer några grundfrågeställningar att börja diskutera inför ert strategiarbete.

  • Nivå och inriktning på er satsning? Här är det viktigt att bolag/ ledning/ ägare har samsyn.
  • Hur ser ert exporterbjudande ut? Det kan se annorlunda ut än det ni erbjuder på hemmaplan.
  • Vem är er kund? Här hemma kanske det är slutkunden, men utomlands kan det till exemepl vara en återförsäljare som marknadsför och säljer er produkt mot slutkund.
  • Till vilken marknad ska ni exportera? Prioritera marknader som både har marknadspotential och är relativt lätta att etablera sig i.
  • Hur bör ni etablera er på aktuell marknad? Era försäljningskanaler kan vara allt från direktförsäljning, återförsäljare till webbförsäljning m fl. Vilken kanal är bäst lämpad för er?
  • Till sist, gör en tidsplan, beräkna kostnader, och ha en investeringskalkyl på plats för din exportsatsning.

Ta gärna en kontakt med oss på EEN för vidare stöttning i din exportsatsning!

EEN är också en del av regional exportsamverkan i alla regioner, här hittar du olika aktörer som kan stötta dig och ditt företags exportresa.

#eencanhelp