Sverige

Lär känna EEN Norrbotten: Ann-Sofie Gyllenhaal

Bild på EEN medarbetare Ann-Sofie Gyllenhaal.

Ann-Sofie finns i Luleå och har arbetat med Enterprise Europe Network sedan nätverket startade i sin nuvarande form 2008. Dessförinnan bidrog hon till kommunikationen för föregångaren Innovation Relay Centre, som underlättade teknikutbyte mellan företag i Europa.

- Det har verkligen hänt en hel del på de här åren. När jag började tryckte vi t ex nyhetsbrev på papper med de utländska företagens erbjudanden och förfrågningar översatta till svenska, men idag är det självklart att alla som söker internationella affärer kommunicerar på engelska och företag kan själva söka samarbetspartners i nätverkets databas, berättar Ann-Sofie.

Genom åren har Ann-Sofie haft olika roller i nätverket, bl a som granskare av företagens samarbetsprofiler innan de publiceras. Idag ger hon främst stöd till företagsrådgivarna på partnerorganisationen LTU Business, men har ett särskilt intresse för finansiering till småföretag.

- Det är inte så enkelt att få EU-finansiering, men har du en riktigt vass innovation ska du definitivt söka. Rådgivarna på EEN-kontoren kan hjälpa till, och dessutom finns möjlighet till kostnadsfri hjälp från EU SME Support, som specifikt arbetar med program som Eurostars och EIC Accelerator, säger Ann-Sofie.

Vill du veta mer om EU-finansiering? Vi kan hjälpa dig! Ta kontakt med ditt lokala EEN-kontor.