Sverige

EEN Sverige främjar internationellt samarbete på Eureka Global Summit 2024

I juni deltog Enterprise Europe Network (EEN) Sverige på Eureka Global Summit i Istanbul tillsammans med Vinnova och RISE.

Katharina Saalo (EEN Norrbotten) och Benny Borghei (EEN RISE) deltog på Eureka Global Summit 2024 och representerade EEN Sverige i Istanbul. Eureka-programmet syftar till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden genom att främja samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer.

Om Eureka Global Innovation Summit 2024

Eureka Global Innovation Summit 2024 samlade globala ledare, beslutsfattare, företag och nyckelforskningsorganisationer från hela världen för att tackla de mest akuta utmaningarna i en ständigt föränderlig värld. Årets evenemang koordinerades av Turkiets Vetenskaps- och Teknologiforskningsråd (TÜBİTAK). Bland de viktigaste prioriteringarna under det turkiska ordförandeskapet ingick att skapa effektiva instrument, bygga en grön och digital framtid, säkerställa hållbarheten för Eureka och omfamna globala utmaningar.

EEN Sveriges insatser på konferensen

Under konferensen fick EEN Sverige möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor inom EEN-nätverket och möta forskningsaktörer, företag och universitet. Flera dialoger om samverkan fördes, och Katharina Saalo presenterade den gröna omställningen i norra Sverige och dess möjligheter för partners från världen över.

Mer information:

Ms Katharina Saalo

Företagsrådgivare
Arbetsområden: Exportutveckling, Innovation

Kontaktuppgifter:
070-371 95 82
katharina.saalo@ltubusiness.se
EEN Norrbotten / Enterprise Europe Network Sweden