Sverige

EEN på besök i Bosnien och Hercegovina

Tamara Paravlic från EEN Stockholm, Uppsala och Sörmland har nyligen besökt kollegor i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, för att främja ett starkare nätverk och samarbete mellan Sverige och BiH. Med Bosnien och Hercegovina som kandidatland till EU och ett befintligt frihandelsavtal mellan BiH och EFTA, öppnas många möjligheter för handel och investeringar.

Tamara Paravlic, EEN advisor - internationalisation and business development och Asmir Kosovac, Programme Manager, Sarajevo Economic Region Development Agency

Vår kollega Tamara Paravlic från EEN Stockholm, Uppsala och Sörmland har besökt våra EEN kollegor i Sarajevo i Bosnien och Hercegovina på Foreign Trade Chamber of BiH Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BIH | Länk till annan webbplats.och Sarajevo Economic Region Development Agency SERDA SERDA.BA - Sarajevo Economic Region Development Agency Länk till annan webbplats.. Syftet är att stärka nätverket och samarbetet mellan Sverige och BiH. Samtidigt vill EEN stödja främjande av ekonomiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Sverige.

BiH ett kandidatland till EU

År 2022 blev Bosnien och Hercegovina ett kandidatland till EU och i år inledde EU-kommissionen förhandlingar om landets anslutning till EU. Kommissionen anser att BiH har uppnått den nivå av efterlevnad som krävs för att uppfylla kriterierna för medlemskap.

Tullfrihet mellan BiH och Sverige

Det består ett frihandelsavtalet mellan Bosnien och Hercegovina och länderna i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), vilket möjliggör en enkel handel mellan dessa länder. Och det ger resultat. Idag finns över 60-talet företag med anknytning till Sverige etablerade på BiHs marknad.

De viktigaste sektorer som idag gynnar BiHs handel är trä och metallindustrin där bytesbalansen stadigt har varit på en positiv nivå. Andra viktiga sektorer där exporten och produktionen ökar i stora volymer är textil-, läder-, sko- och mineralindustrin. Det största handelsutbytet mellan Sverige och BiH är inom maskin- och textilindustrin.

En intressant marknad för investerare

Den bosniska marknaden förblir intressant för utländska investerare. Tillgången till välutbildad arbetskraft till förmånliga kostnader med god teknisk begåvning är stor; landet har ett fördelaktigt geografiskt läge, är CEFTA-medlem, har fördelaktiga handelsavtal med EU och en outnyttjad potential i flera viktiga sektorer.

EEN kommer även framöver att följa utvecklingen på denna spännande marknad.

Ett stort tack för varmt välkommnande i Bosnien och Hercegovina till Amir Hujic / Head of Unit for EU and Projects at Foreign Trade Chamber of BiH, Jadranka Stany EEN Expert Assistant at Foreign Trade Chamber of BiH och Asmir Kosovac Programme Manager vid Sarajevo Economic Region Development Agency.

Amir Hujic, Head of Unit for EU and Projects at Foreign Trade Chamber of BiH och Tamara Paravlic, EEN advisor - internationalisation and business development