Sverige

Almi i Karlstad

En rådgivare

Louise Larsson

Min erfarenhet sträcker sig över många branscher men jag har eget intresse och erfarenhet av att arbeta med skogsföretagare. Jag har lång erfarenhet av tillväxtrådgivning inom Almi till företag och har under åren byggt upp ett stort nätverk nationellt och internationellt.

Telefon: 054-14 93 68

E-post: louise.larsson@almi.se