Sverige

Business Region Göteborg

En rådgivare

Linda Emilsson

Föräldraledig.

EU-finansiering och internationella affärer

Telefon: 031 367 61 83

E-post: linda.emilsson@businessregion.se

En rådgivare

Anna Haage

Lagar och regler inom EU samt forskningsfinansiering.

Telefon: 031 367 61 43

E-post: anna.haage@businessregion.se

En rådgivare

Seymur Badirkhanov

Hjälper företag som vill nå ut på en internationell marknad

Telefon: 031 367 61 26

E-post: 

seymur.badirkhanov@businessregion.se

En rådgivare

Anki Gustafsson

EU-finansiering och internationella affärer

Telefon: 031- 367 62 21

E-post: anki.gustafsson@businessregion.se